KKO purki rikostuomion ilmeisen väärän lain soveltamisen vuoksi

26.11.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:103 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Salakuljetus – Lääke

Käräjäoikeus oli tuomiollaan 30.7.2015 lukenut A:n syyksi salakuljetuksen katsoen, että A oli tuonut maahan etyylifenidaattia eli lääkeainetta, jonka maahantuonti ei ollut sallittua. A vaati tuomionsa purkamista sillä perusteella, että etyylifenidaattia ei voitu pitää lääkkeenä.

Korkein oikeus katsoi, että käräjäoikeuden tuomio oli perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, koska etyylifenidaattia ei voitu pitää lääkelaissa tarkoitettuna lääkkeenä unionin tuomioistuimen 10.7.2014 antaman ennakkoratkaisun perusteella. Vrt. KKO:2017:6

Avainsanat