Nikotiininuuskalla ei ole hyödyllisiä vaikutuksia – ei ole lääke

20.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:77 – Salakuljetus – Lääkerikos – Lääke

A oli tilannut postitse Ruotsista 40 rasiaa nikotiinia isältäneitä valmisteita (nk. nikotiininuuska). Rasiat olivat sisältäneet yhteensä 840 annospussia, joiden nikotiinipitoisuus oli yli 4 milligrammaa annospussia kohden. Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta salakuljetuksesta ja vaihtoehtoisesti lääkerikoksesta, koska A oli lääkelain 19 §:ssä ja lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun asetuksen 3 §:ssä säädetyn kiellon vastaisesti tuonut maahan lääkevalmisteita.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, etteivät kysymyksessä olevat nikotiininuuskavalmisteet olleet lääkelain 3 §:n tarkoittamia lääkkeitä. Syyte hylättiin. Ks. KKO:2015:66

27. Korkein oikeus katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että kysymyksessä olevien nikotiinivalmisteiden vaikutukset kohdistuvat elintoimintojen muuttamiseen ilman, että niistä voi aiheutua välittömiä tai välillisiä hyödyllisiä vaikutuksia ihmisten terveydelle. Kysymyksessä olevia nikotiininuuskavalmisteita käytetään päihtymistarkoituksiin, ja niitä on pidettävä ihmisten terveydelle haitallisina. Nyt käytettävissä olevan tiedon perusteella kysymyksessä olevia Skruf Super White #2 ja Nordic Spirit Spearmint Intense -nikotiininuuskavalmisteita ei ole pidettävä lääkkeinä myöskään niiden vaikutusten perusteella.

Korkeimman oikeuden johtopäätökset

28. Edellä lausutun perusteella Korkein oikeus katsoo, että A:n maahantuomia nikotiininuuskavalmisteita ei voida pitää lääkkeenä lääkelain 3 §:n edellyttämällä tavalla esitystapansa tai vaikutustensa perusteella. A:n menettely ei sen vuoksi täytä salakuljetuksen tai lääkerikoksen tunnusmerkistöä, ja syyte tulee hylätä.

 

KKO:2023:77

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments