Ennakkopäätökset lääkkeen käsitteestä salakuljetukseen liittyen.

20.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lääkkeen käsite määrittyi EU-oikeuden eikä kansallisten säännösten mukaisesti

KKO:2016:35


Salakuljetus Euroopan unionin oikeus – Lääkedirektiivi – Tulkintavaikutus

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta salakuljetuksesta, koska A oli
lääkelain 19 §:ssä säädetyn kiellon vastaisesti tuonut postitse Suomeen
verkkokaupasta tilaamiaan gammabutyrolaktonia (GBL), etylonia,
etyylikatinonia, metyylietyylikatinonia (4-MEC), 3-metyylimetkatinonia
(3-MMC), N-etyylibufedronia (NEB), N-metyyli-N-isopropyylitryptamiinia
(MIPT), 3-metoksifensyklidinia (3-MeO-PCP), etyylifenidaattia ja
metiopropamiinia (MPA), jotka oli luokiteltu Suomessa tekoaikana
lääkkeiksi ja mainittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
antamassa lääkeluettelopäätöksessä.

Unionin tuomioistuimen
lääkkeen käsitteelle antamasta tulkinnasta katsottiin seuraavan, että
kysymyksessä olevaan lääkedirektiiviin perustuvaa lääkelain 3 §:ää oli
tulkittava unionin oikeuden mukaisesti. Tästä tulkinnasta seurasi, ettei
kysymyksessä olevia aineita voitu pitää lääkelain 3 §:n tarkoittamina
lääkkeinä. Kun alemman tasoinen lääkeluettelopäätös näin oli
ristiriidassa lääkelain säännöksen kanssa, se jätettiin soveltamatta.
Syyte salakuljetuksesta hylättiin.

KKO:2016:34


Salakuljetus Euroopan unionin oikeus – Lääkedirektiivi – Tulkintavaikutus
Oikeudenkäyntimenettely – Ennakkopäätösvalitus – Todistelu – Uusi todiste

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta salakuljetuksesta, koska A oli
lääkelain 19 §:ssä säädetyn kiellon vastaisesti tuonut postitse Suomeen
verkkokaupasta tilaamiaan metoksetamiinia ja pentedronia, jotka oli
luokiteltu Suomessa tekoaikana lääkkeiksi ja mainittu Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen antamassa lääkeluettelopäätöksessä.

Unionin
tuomioistuimen lääkkeen käsitteelle antamasta tulkinnasta katsottiin
seuraavan, että kysymyksessä olevaan lääkedirektiiviin perustuvaa
lääkelain 3 §:ää oli tulkittava unionin oikeuden mukaisesti. Tästä
tulkinnasta seurasi, ettei metoksetamiinia ja pentedronia voitu pitää
lääkelain 3 §:n tarkoittamina lääkkeinä. Kun alemman tasoinen
lääkeluettelopäätös näin oli ristiriidassa lääkelain säännöksen kanssa,
se jätettiin soveltamatta. Syyte salakuljetuksesta hylättiin.

Kysymys myös oikeudesta esittää uusi todiste ennakkopäätösvalitusta käsiteltäessä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments