Purkuhakemus hylättiin, koska tuomion antamisaikaan laki oli tulkinnanvarainen kunnes KKO antoi ennakkopäätöksen aiheesta

6.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:6

Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa
Salakuljetus
Lääkerikos

Hovioikeus oli vuonna 2012
antamallaan tuomiolla lukenut A:n syyksi salakuljetuksia ja
lääkerikoksia. Rikosten kohteena muiden muassa ollut gammabutyrolaktoni
(GBL) oli tekoaikana luokiteltu lääkkeeksi. A vaati tuomion purkamista
sillä perusteella, ettei hänen tekojensa kohteina olleita aineita voitu
pitää lääkkeinä.

Korkein oikeus katsoi, että vaikka
gammabutyrolaktonia ei ratkaisun KKO 2016:35 mukaan voitu pitää
lääkkeenä, hovioikeuden tuomio ei perustunut ilmeisesti väärään lain
soveltamiseen, koska kysymys aineen lääkeluonteesta oli tuomion
antamisen aikaan ollut oikeudellisesti tulkinnanvarainen. Ks.
KKO:2016:34 KKO:2016:35

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments