Laserosoittimien maahantuonti ei ollut kiellettyä, niiden käyttö edellyttää hyväksyttyä turvaluokitusta.

9.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:73
Salakuljetus

A oli tuonut maahan Yhdysvalloista postilähetyksenä 23 kappaletta
laserosoittimia esittämättä maahantuonnin yhteydessä osoittimien
turvallisuusluokitusta koskevia asiakirjoja. Osoittimien mukana ei
myöskään ollut tyyppitarkastustodistuksia. Laserlaitteiden maahantuojan
velvollisuus teettää laitteille tyyppitarkastus ennen niiden
luovuttamista markkinoille tai käyttöön ei merkinnyt sitä, että
maahantuonti olisi ollut kiellettyä tai edellyttänyt viranomaisen lupaa
tai tarkastusta salakuljetuksen tunnusmerkistössä tarkoitetuin tavoin.
Syyte salakuljetuksesta hylättiin.

KKO:2013:73

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments