Euroopan komissio: Euroopalle agenda muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi

15.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komission 13.5 julkaisemassa Euroopan muuttoliikeagendassa esitetään toimet, jotka toteutetaan välittömästi Välimerellä vallitsevan kriisitilanteen johdosta, sekä toimet, jotka toteutetaan lähivuosina muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi.

Välimeren henkensä kaupalla ylittämään pyrkivien tuhansien
siirtolaisten kohtalo on järkyttävä, ja on selvää, ettei yksikään
jäsenvaltio voi eikä sen pidä yksin selviytyä valtavasta
muuttopaineesta. Agendassa esitetään sisä- ja ulkopolitiikan yhdistävä
eurooppalainen lähestymistapa, jossa hyödynnetään EU:n virastoja ja
välineitä ja jonka soveltamiseen osallistuvat kaikki toimijat:
jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, kansainväliset järjestöt,
kansalaisyhteiskunta, paikallisviranomaiset ja kolmannet maat.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin
mukaan kaikki Euroopassa ovat järkyttyneitä traagisista ihmishenkien
menetyksistä Välimerellä. EU:n kansalaiset odottavat jäsenvaltioiden ja
EU:n toimielinten ryhtyvän toimiin, jotta tällaiset tragediat eivät
toistuisi. Eurooppa-neuvosto on selvästi ilmaissut, että tilanne vaatii
eurooppalaisia ratkaisuja, jotka perustuvat jäsenvaltioiden väliseen
solidaarisuuteen ja sen tosiasian sisäistämiseen, että olemme yhdessä
vastuussa tuloksellisen muuttoliikepolitiikan luomisesta. ”Siksi
komissio on tänään esittänyt ehdotuksen agendasta, joka nojaa yhteisiin
arvoihimme ja vastaa EU:n kansalaisten huoleen toisaalta siitä, että
inhimilliset kärsimykset on saatava loppumaan, ja toisaalta siitä, että
yhteisesti sovittuja turvapaikkasääntöjä on sovellettava
asianmukaisesti. Ehdottamamme toimenpiteet auttavat hallinnoimaan
muuttoliikettä paremmin ja näin ollen vastaavat kansalaisten
oikeutettuihin odotuksiin”,
Timmermans jatkoi.

Korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin
mukaanEuroopan unioni on tällä päättäväisellä agendalla osoittanut
valmiutensa helpottaa sotaa, vainoa ja köyhyyttä pakenevien ahdinkoa.
Jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa muuttoliikkeestä, ja niitä
kehotetaan osallistumaan tämän historiallisen haasteen ratkaisemiseen.
”Tämä ei ole Euroopan vaan koko maailman ongelma: agendalla vahvistamme
ja laajennamme yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa
ihmishenkien pelastamiseksi, salakuljetusverkostojen kitkemiseksi ja
hädänalaisten suojelemiseksi. Tiedämme kuitenkin kaikki, että ainoa
todellinen ja kestävä ratkaisu on puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin
syihin, kuten köyhyyteen, sotien aiheuttamaan epävakauteen sekä Libyan
ja Syyrian kriiseihin. Euroopan unioni tekee tässä varauksetonta
yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa”
, Mogherini lisäsi.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos
totesi puolestaan, ettei Eurooppa voi vain katsoa vierestä, kun ihmisiä
kuolee.Euroopan muuttoliikeagenda tarjoaa konkreettisia ja välittömiä
keinoja pelastaa ihmishenkiä ja auttaa kovimman muuttopaineen kohteena
olevia maita päättäväisillä toimilla, muun muassa lisäämällä Frontexin
koordinoimaa partiointia merellä, myöntämällä kyseisille jäsenvaltioille
60 miljoonaa euroa hätäapua ja laatimalla toimintasuunnitelman, jonka
avulla puututaan haavoittuvassa asemassa olevia siirtolaisia hyväksi
käyttävien salakuljettajien toimintaan.”Solidaarisuuden nimissä
aiomme määrätietoisesti soveltaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa,
jonka avulla muuttoliikkeen hallintaa Euroopassa voidaan tuntuvasti
parantaa
”, Avramopoulos totesi.

Välittömät toimet

Euroopan
parlamentissa ja Eurooppa-neuvostossa vallitsee poliittinen konsensus
siitä, että EU:n on Välimerellä sattuneiden viimeaikaisten tragedioiden
johdosta otettava käyttöön kaikki mahdolliset keinot ja välineet
tehostaa toimintaansa välittömästi, jotta voidaan välttyä uusilta
hukkumiskuolemilta. Komissio on tänään esittänyt konkreettisia ja
välittömiä toimia, joiden mukaisesti se

 • kolminkertaistaa Frontexin hallinnoimien yhteisten operaatioiden (Triton ja Poseidon) kapasiteetin ja resurssit vuosina 2015 ja 2016. Tänään on hyväksytty vuotta 2015 koskeva lisätalousarvio
  tarvittavien varojen varmistamiseksi (yhteensä 89 milj. euroa (josta 57
  milj. euroa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta ja 5
  milj. euroa sisäisen turvallisuuden rahastosta etulinjassa olevien
  jäsenvaltioiden auttamiseen), ja toukokuun lopussa esitetään
  Triton-operaatiota koskeva uusi suunnitelma;
 • ehdottaa
  ensimmäistä kertaa SEUT-sopimuksen 78 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun
  hätätilannejärjestelmän aktivointia äkillisen siirtolaistulvan kohteeksi
  joutuneiden jäsenvaltioiden auttamiseksi. Komissio tekee toukokuun
  loppuun mennessä ehdotuksen tilapäisestä mekanismista,
  jonka avulla kansainvälisen suojelun tarpeessa selvästi olevat henkilöt
  voidaan sijoittaa EU:n sisällä. Vuoden 2015 loppuun mennessä tehdään
  ehdotus pysyvästä EU-järjestelmästä suurten tulijamäärien uudelleensijoittamiseksi hätätilanteissa;
 • ehdottaa toukokuun loppuun mennessä EU:n laajuista uudelleensijoittamisjärjestelmää, jonka puitteissa 20 000:lle kansainvälisen suojelun tarpeessa selvästi olevalle hätäsiirtolaisille tarjotaan paikka jossakin jäsenvaltiossa ja jolle myönnettäisiin 50 miljoonan euron lisärahoitus vuosina 2015 ja 2016;
 • valmistella mahdollista yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatiota Välimerellä ihmiskauppiaiden verkostojen hajottamiseksi ja ihmisten salakuljetuksen torjumiseksi kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Jatkotoimet: neljä toimintalohkoa muuttoliikkeen hallinnan parantamiseksi

Välimeren
kriisitilanne on nostanut välittömät tarpeet valokeilaan. Se on samalla
paljastanut EU:n muuttoliikepolitiikan puutteet. Muuttoliikeagendassa
puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin poliittiset suuntaviivat
puetaan neljän toimintalohkon ympärille ryhmittyviksi, toisiaan
täydentäviksi aloitteiksi, joiden avulla muuttoliikkeen
kokonaishallintaa voidaan parantaa (ks. myös liite).

Muuttoliikeagendan neljä pilaria:

 • Laittoman muuttoliikkeen kannustimien vähentäminen
  lähettämällä maahanmuuton eurooppalaisia yhteyshenkilöitä kolmansissa
  maissa sijaitseviin EU:n edustustoihin; Frontexin oikeusperustan
  muuttaminen sen roolin vahvistamiseksi palautusasioissa; uusi
  toimintasuunnitelma, johon sisältyvillä toimenpiteillä pyritään
  muuttamaan ihmisten salakuljetus riskialttiiksi ja huonosti tuottavaksi
  rikolliseksi toiminnaksi, ja muuttoliikkeen perimmäisiin syihin
  puuttuminen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun välityksellä.
 • Rajaturvallisuus – ihmishenkien pelastaminen ja ulkorajojen turvaaminen
  vahvistamalla Frontexin roolia ja parantamalla sen
  toimintaedellytyksiä; kolmansien maiden auttaminen niiden
  rajavalvontavalmiuksien kehittämisessä; tiettyjen rannikkovartiostojen
  toimintojen edelleen yhdistäminen EU:n tasolla tarvittaessa.
 • Suojeluvelvollisuus – vahva yhteinen turvapaikkapolitiikka:
  Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa Euroopan yhteisen
  turvapaikkajärjestelmän täysimittainen ja yhtenäinen täytäntöönpano
  edistämällä systemaattista henkilöllisyyden selvittämistä ja
  sormenjälkien ottoa ja pyrkimällä vähentämään järjestelmän väärinkäyttöä
  niin, että vahvistetaan turvallista alkuperämaata koskevia
  turvapaikkamenettelydirektiivin säännöksiä; Dublin-asetuksen arviointi
  ja mahdollinen tarkistus vuonna 2016.
 • Laillista muuttoliikettä koskeva uusi politiikka:
  Tavoitteena on varmistaa, että vaikka Euroopan väestö ikääntyy ja
  pienenee, maanosa säilyy siirtolaisten silmissä houkuttelevana kohteena.
  Tavoitteeseen päästään uudistamalla sinisen kortin järjestelmää,
  priorisoimalla kotouttamispolitiikan rahoitus ja maksimoimalla
  muuttoliikepolitiikasta yksittäisille ihmisille ja lähtömaille koituvat
  hyödyt muun muassa tekemällä rahan lähettämisestä halvempaa, nopeampaa
  ja turvallisempaa.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments