Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä väheni edelleen

10.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 60 700 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 900 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin

Rikoslakia
vastaan tehtyjä asioita ratkaistiin 48 200 ja muita lakeja ja
asetuksia vastaan tehtyjä rikosasioita 1 000. Lisäksi
käräjäoikeudet ratkaisivat 11 500 muuta rikosoikeudellista
asiaa. Käräjäoikeuteen joutui rikosoikeudellisissa asioissa
vastaajaksi 73 000 henkilöä.

Käräjäoikeuksissa ratkaistut rikosoikeudelliset
asiat 2011–2013

Käräjäoikeuksissa ratkaistut rikosoikeudelliset asiat 2011–2013

Eniten käräjäoikeuksissa käsiteltiin liikennerikoksia, joita oli
31 prosenttia kaikista rikosasioista. Liikennerikosten määrä
pieneni 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaikki suurimmat
liikennerikosryhmät pienenivät vuonna 2013. Rattijuopumusasiat
vähenivät 11 prosenttia, törkeät rattijuopumusasiat 12 prosenttia,
vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumukset 27 prosenttia ja
liikenneturvallisuuden vaarantamiset 19 prosenttia. Ainoastaan
törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset pysyivät edellisen
vuoden tasolla.

Omaisuusrikoksia ratkottiin käräjäoikeuksissa 2 prosenttia
edellisvuotta vähemmän. Määrällisesti eniten lisääntyivät
näpistykset, suhteellisesti eniten taas salakuljetukset ja törkeät
väärennökset. Kaksi suurinta omaisuusrikosryhmää, varkaudet ja
petokset, pienenivät.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset vähenivät 6
prosenttia. Tämä johtui pääosin pahoinpitelyrikosten (ml. lievä ja
törkeä pahoinpitely) vähenemisestä. Niin ikään
seksuaalirikosjuttujen määrä käräjillä pieneni, mikä johtui
raiskausrikosten vähenemistä yli viidenneksellä. Lapsen
seksuaalisen hyväksikäytön asiamäärät sen sijaan pysyivät edellisen
vuoden tasolla. Huumausainerikokset (ml. myös valmistus ja käyttö)
lisääntyivät, joskin törkeät huumausainerikokset vähenivät.

Lautamiesten osuus vähentynyt entisestään, 93 prosenttia
ratkaisuista tuomarikokoonpanossa tai kirjallisesti

Käräjäoikeudessa rikosasian pääkäsittely voidaan käydä joko
lautamieskokoonpanossa, yhden tuomarin kokoonpanossa tai kolmen
tuomarin kokoonpanossa. Lautamieskäsittelyn määrä on vähentynyt
merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2009 alussa voimaan tulleen
lainmuutoksen myötä lautamiehet osallistuvat vain vakavimpien ja
yhteiskunnallisesti merkittävimpien rikosten käsittelyyn. Vuonna
2013 lautamieskokoonpanossa ratkaistiin 3 900 asiaa eli 6
prosenttia käräjäoikeuksien rikosasioista. Lautamieskokoonpanossa
ratkaistiin mm. kaikki tapot, 96 prosenttia lapsen seksuaalisista
hyväksikäyttöasioista ja 94 prosenttia tuhotöistä.
Lautamieskokoonpanossa asian käsittely kesti keskimäärin 5,3
kuukautta.Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden
ratkaisukokoonpanot 2002–2013

Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden ratkaisukokoonpanot 2002–2013

Suurin osa käräjäoikeuksien rikosasioista ratkaistaan yhden
tuomarin kokoonpanossa. Vuonna 2013 näitä asioita oli 39 200
eli 65 prosenttia asioista. Yhden tuomarin kokoonpanossa asian
käsittelyyn kului keskimäärin 4,1 kuukautta.

Kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin 17 400 asiaa eli 29
prosenttia rikosasioista. Kirjallista menettelyä rikosasioissa
voidaan käyttää useimmissa lievissä ja tavallisissa rikoksissa.
Edellytyksenä on, että vastaaja on tunnustanut teon ja suostunut
kirjalliseen menettelyyn. Kirjallista menettelyä käytetään
erityisesti liikennerikosten käsittelyyn. Vuonna 2013 vesi-, ilma-
tai junaliikennejuopumuksista 78 prosenttia, rattijuopumuksista 67
prosenttia, törkeistä rattijuopumuksista 60 prosenttia ja törkeistä
liikenneturvallisuuden vaarantamisista 57 prosenttia ratkaistiin
kirjallisessa menettelyssä. Kirjallisessa menettelyssä käsiteltiin
myös yli puolet salakuljetus- ja näpistysrikoksista. Kirjallisesti
ratkaistujen rikosasioiden käsittelyyn kului keskimäärin 1,9
kuukautta.

Käräjäoikeuksien käsittelemistä rikosoikeudellisista asioista 50
prosenttia saatiin päätökseen alle kahdessa kuukaudessa. Yli puoli
vuotta käsittely kesti 13 prosentissa asioista. Keskimäärin asian
ratkaisuun käräjäoikeuksissa kului 3,5 kuukautta. Rikosasioiden
kokonaiskäsittelyaika – rikoksen tekopäivästä käräjäoikeuden
ratkaisuun – oli keskimäärin 10,8 kuukautta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments