Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.10.2020 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2021

Hallitus esittää oikeusministeriön hallinnonalan määrärahoiksi vuodelle 2021 kaikkiaan miljardi euroa. Ehdotettu määrärahataso on 42,6 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Lisäys johtuu muun muassa tietohallinnon lisäpanostuksista ja yleiskorotuksesta johtuvasta palkkausten tarkistuksista. Sujuvampia oikeudenkäyntejä Tuomioistuimille esitetään 2,7 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2021 oikeudenkäyntien sujuvoittamiseen. Vesi- ja ympäristöasioiden ruuhkan purkuun esitetään 1,7…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/oikeusministerion-hallinnonala-valtion-talousarvioesityksessa-vuodelle-2021/
3.9.2020 Lausunnot

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelyssä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta.  

Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa oikeusministeriön valmistelemasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta. Rikosseuraamuslaitoksessa on käynnistetty vuonna 2011 toiminnan kehittämis- ja tietojärjestelmähanke. Hankkeen nimeksi tuli vuonna 2013 ROTI. Roti-hankkeella luodaan Rikosseuraamuslaitokselle yksi yhteinen tietojärjestelmä, joka yhdistää nykyisen vankitietojärjestelmän ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/lausunto-oikeusministeriolle-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-henkilotietojen-kasittelyssa-rikosseuraamuslaitoksessa-seka-vankeuslain-ja-eraiden-muiden-seuraamusten-taytantoon/
13.8.2020 Oikeusuutiset

OM:n budjettiehdotus: Ei korotusta oikeusapupalkkioon

Oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja vuodelle 2021 yhteensä 1 miljardi euroa, mikä on 45,5 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Lisäys johtuu muun muassa tietohallinnon lisäpanostuksista ja yleiskorotuksesta johtuvasta palkkausten tarkistuksista. Sujuvampia oikeudenkäyntejä Tuomioistuimille ehdotetaan 2,7 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2021 oikeudenkäyntien sujuvoittamiseen. Vesi- ja ympäristöasioiden ruuhkan purkuun ehdotetaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/omn-budjettiehdotus-ei-korotusta-oikeusapupalkkioon/
31.3.2020 Oikeusuutiset

Vapaudessa tuomion täytäntöönpanoa odottavien vankeusrangaistusten aloitusta siirretään koronaviruksen vuoksi

Hallitus esittää, että sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanon aloitusta siirretään 31. heinäkuuta 2020 saakka. Uusien vankien ottamista vankilaan on tarpeen rajoittaa, jotta koronavirusepidemian vaikutukset saataisiin minimoitua. Vankiloiden täyttöaste on tällä hetkellä korkea, mikä on riskitekijä koronavirusepidemian leviämisen kannalta. Esitetyn muutoksen tavoitteena on turvata rangaistusten turvallinen täytäntöönpano ja vankiloiden toimintakyky…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/vapaudessa-tuomion-taytantoonpanoa-odottavien-vankeusrangaistusten-aloitusta-siirretaan-koronaviruksen-vuoksi/
27.3.2020 Oikeusuutiset

Rikosseuraamuslaitos lisää sähköisten palveluiden käyttöä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi

Rikosseuraamuslaitos kehittää jatkuvasti toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään koronavirusepidemian leviämistä. Valtioneuvoston linjaukset aiheuttavat muutoksia kaikissa yksiköissä. Fyysisten tapaamisten vähentäminen on keskeinen keino koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä myös Rikosseuraamuslaitoksessa. Osa henkilökunnasta on määrätty etätöihin, mutta Rikosseuraamuslaitoksessa on paljon tehtäviä, joissa fyysinen vuorovaikutus on välttämätöntä esimerkiksi vankiloissa tai valvottuun koevapauteen liittyvässä valvonnassa. Kaikissa tilanteissa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/rikosseuraamuslaitos-lisaa-sahkoisten-palveluiden-kayttoa-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi/
18.3.2020 Oikeusuutiset

Lyhyiden vankeusrangaistusten aloitusta siirretään koronaviruksen vuoksi

Oikeusministeriö on eilen antanut asetuksen vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon ryhtymisen siirtämisestä, (122/2020). Vankiloissa siirretään lyhyiden rangaistusten täytäntöönpanon aloitusta koronaviruksen vuoksi. Oikeusministeriö on antanut asetuksen, jonka mukaan sakon muuntorangaistusten ja enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa ei aloiteta 19.3.-19.6.2020 välisenä aikana. Tarkoituksena on vähentää vankiloihin tulevien lyhytaikaisvankien määrää ja näin pienentää koronaviruksen leviämisen riskiä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/lyhyiden-vankeusrangaistuisten-taytantoonpanoa-lykataan/
19.12.2018 Oikeusuutiset

Oikeusprosessien keventämistä koskevat lainmuutokset voimaan vuoden 2019 alusta

Syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä lievennetään Oikeudenkäyntimenettelyjä yleisissä tuomioistuimissa kevennetään. Vuoden 2019 alusta alkaen tuomioistuinten käsittelyaikoja lyhennetään muun muassa joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä. Videoyhteyden käyttöä lisätään, mikä tehostaa tuomioistuinten työtä sekä vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös oikeudenkäyntien kustannuksia. Rikosasia voidaan käräjäoikeudessa ensi vuoden alusta alkaen käsitellä yhden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/oikeusprosessien-keventamista-koskevat-lainmuutokset-voimaan-vuoden-2019-alusta/
25.5.2018 Oikeusuutiset

Prosessiuudistuksia 1.1.2019 alkaen

Vankeutta voidaan tuomita ilman vastaajan henkilökohtaista kuulemista. Ylimääräistä muutoksenhakua voi käyttää samassa asiassa lähtökohtaisesti vain yhden kerran. Vuoden 2019 alusta alkaen tuomioistuinten käsittelyaikoja lyhennetään muun muassa joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä. Videoyhteyden käyttöä lisätään, mikä tehostaa tuomioistuinten työtä sekä vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös oikeudenkäyntien kustannuksia. Rikosasia voidaan käräjäoikeudessa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/prosessiuudistuksia-1-1-2019-alkaen/
25.1.2018 Oikeusuutiset

Esitys oikeusprosessien keventämisestä eduskunnalle

Eduskunnalle tänään annetun hallituksen esityksen tavoitteena on sujuvoittaa oikeusprosesseja ja mahdollistaa tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Oikeudenkäyntimenettelyjä yleisissä tuomioistuimissa aiotaan keventää. Tuomioistuinten käsittelyaikoja lyhennettäisiin muun muassa joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä. Videoyhteyden käyttöä lisäämällä tehostettaisiin tuomioistuinten työtä sekä vähennettäisiin oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös oikeudenkäyntien kustannuksia. Nykyisin käräjäoikeudessa voidaan käsitellä yhden tuomarin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/esitys-oikeusprosessien-keventamisesta-eduskunnalle/
4.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Laista piittaamattomien sakot muuntokelpoisiksi

Sakon muunto vankeudeksi aiotaan tehdä mahdolliseksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta lain määräyksistä Tänään eduskunnalle annetun hallituksen esityksen mukaan poliisi ei saisi määrätä uutta sakkoa, jos rikkomuksen tehneelle on edeltäneen vuoden aikana jo määrätty vähintään kolme sakkorangaistusta samankaltaisista teoista. Tällöin asia menisi käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Käräjäoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-laista-piittaamattomien-sakot-muuntokelpoisiksi/