Ylivelkaantuneille lisää apua, rangaistuspolitiikkaan tiukennuksia, sakon muuntorangaistus palautetaan

12.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallituksen kehysriihessä asetettu tavoitteita OM:n hallinnon alalle.

Hallitus tehostaa
ylivelkaantumisen hoitamista panostamalla vuosina 2019-2020 vuositasolla
yhteensä 8 miljoonaa euroa ja vuosina 2021-2022 vuositasolla yhteensä 9
miljoonaa euroa lisää talous- ja velkaneuvontaan, ulosotossa tehtävään
velallisten neuvotaan ja tuomioistuinkäsittelyjen nopeuttamiseen.


On erittäin tärkeää, että pyrimme samanaikaisesti ehkäisemään
ylivelkaantumista sekä parantamaan jo velkaantuneiden asemaa, toteaa
oikeusministeri Antti Häkkänen.
 
– Talous- ja
velkaneuvonnan resursseja lisätään viiden miljoonan euron
lisämäärärahalla. Tällä turvataan palvelun alueellinen saatavuus ja
kehitetään velkaongelmia ennaltaehkäisevää yhteistyötä. Myös talous- ja
velkaneuvonnan sähköisen asioinnin palvelua kehitetään, ministeri
Häkkänen kertoo.
 
Lisäksi ulosottoon lisätään resursseja
neuvontaan, jolla pyritään auttamaan henkilöiltä, jotka joutuvat
ensimmäistä kertaa ongelmiin taloutensa kanssa.
 
– Mitä useampi
saisi ensimmäistä kertaa ulosottoon joutuessa apua, ja saisi hoidettua
asiansa kuntoon, sitä enemmän vältettäisiin ulosoton asiakkuuden
kierrettä. Ulosotossa olisi tärkeätä kyetä auttamaan
henkilökohtaisestikin ylivelkaantuneita, koska ulosotossa on äärimmäisen
hyvä kokonaiskuva. Uusilla resursseilla luodaan asiantuntijaverkosto
neuvontaan ulosottolaitokseen, sanoo ministeri Häkkänen.

Rangaistuspolitiikan kiristykset saivat lisärahoituksen – myös sakon muuntorangaistus palautetaan

Oikeusministeri
Antti Häkkänen oli laatinut kehysriiheen rangaistusten kiristämisen
paketin. Tähän kuuluu lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten
kiristäminen, rikosten uusijoiden rangaistusten kiristäminen
ensikertalaisuussäännöstä muuttamalla, ehdollisen vankeuden
tiukentaminen oheisseuraamuksella, väkivaltarikosvankien riskiarvion
lisäämistä vapauttamisessa ja sakon muuntorangaistuksen palauttaminen.
Nämä kaikki hankkeet saivat rahoituksen kehysriihessä.
 

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin
neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Lisäksi säädettäisiin uusi
rangaistussäännös (törkeä lapsen raiskaus) koskemaan niitä tapauksia,
joissa raiskausta ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia
säännöksiä nykyään sovelletaan samanaikaisesti. Tämän säännöksen
rangaistusasteikko olisi 4-12 vuotta vankeutta. Muutosten
täytäntöönpanoon on kehysriihessä sovittu 0,87 miljoonan euro
määrärahalisäyksestä, ministeri Häkkänen sanoo.
 
Erityisen
tärkeänä uudistuksena ministeri Häkkänen pitää sakon muuntorangaistuksen
palauttamista. Häkkänen korostaa, että rikosvastuun on toteuduttava
järjestelmän uskottavuudenkin takia.

– Sakon muuntorangaistuksen
käyttöä on uudistettava ja laajennettava myös sakkomenettelyjärjestelmän
uskottavuuden vuoksi. Uudistuksen toteuttamiseen varataan10,8 miljoonan
euron määräraha, sanoo ministeri Häkkänen.

Lainmuutoksen myötä
poliisin tulisi ohjata sakkorikos käräjäoikeuden käsiteltäväksi silloin,
kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan
piittaamattomuutta lain määräyksistä. Toistuvuus tarkoittaisi seitsemää
samankaltaista sakkorikosta vuoden aikana. Käräjäoikeus voisi muuntaa
sakon vankeudeksi, jos sakkoa ei saada perityksi. Tuomioistuinten
määräämät sakot ovat muunnettavissa vankeudeksi, mutta poliisin
määräämät sakot eivät.
 
Vakavaan väkivaltaan syyllistyneiden
uusimisriskin arviointia sekä ehdonalaisen vapauden valvontaan
asettamista aiotaan tarkentaa.

  -Tavoitteena on vähentää
tilanteita, joissa toistuvasti väkivalta- ja seksuaalirikoksiin
syyllistyneet tai taposta tuomitut vapautuvat suoraan vankilasta ilman
vapautumiseen liittyviä ehdonalaisen vapauden valvonnan mahdollistavia
tukitoimia. Uusia voimavaroja aiotaan kohdentaa myös tiukennetun
ehdonalaisen vapauden valvonnan valmisteluun ja toimeenpanoon.
Uudistuksen toteuttamiseen varataan kaikkiaan 1,34 miljoonan euron
määräraha,  Häkkänen sanoo.
 
Ehdollisen vankeuden
oheisseuraamuksia koskevaa järjestelmää tiukennettaisiin siten, että
myös 21 vuotta täyttäneille rikoksentekijöille voitaisiin tuomita
ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi valvonta.

– Nykyisin
vain nuori rikoksentekijä voidaan tuomita valvontaan.
Vankeusrangaistuksen oheisseuraamusten tehostamiseen kohdistetaan
kaikkiaan 2,2 miljoonaa euroa, Häkkänen sanoo.  
 
Lisäksi
ehdonalaista vapauttamista koskevia säännöksiä aiotaan muuttaa siten,
että lievempiä ehdonalaisen vapauden määräosia sovellettaisiin vain, jos
vanki ei ole rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana suorittanut
vankeusrangaistusta vankilassa. Nykyisin sääntönä on kolmen vuoden aika.
 
– Tämä ensikertalaisuuden kiristäminen koventaa rangaistuksia
uusijoille. Tähän ensikertalaisuussääntelyn muuttamista koskevaan
hankkeeseen kohdennetaan 2,2 miljoonaa euroa.

Vankeinhoitoon lisää rahaa – Pohjois-Suomeen rakennetaan uudet vankilat Ouluun ja Pelsoon

Hallitus
sopi kehysriihessään, että Oulussa ja Vaalassa säilytetään vankilat
myös tulevaisuudessa. Oikeusministeriön vankeinhoidolle annetaan
merkittävät lisäresurssit, joilla turvataan nykyisten vankiloiden
toimintakyky.

– Olen erittäin tyytyväinen neuvottelujen
tulokseen. Saimme neuvotteluissa oikeusministeriön vankeinhoitoon lisää
resursseja, joiden turvin voimme varmistaa Pohjois-Suomen vankiloiden
jatkumisen. Nykyiset vankilat Oulussa ja Vaalassa korvataan
uudisrakennuksilla, jotta niiden toimintakyky turvataan. Kasvaviin
vuokramenoihin varataan 6,6 miljoonaa euroa alkaen vuodesta 2022.
Vankeinhoidon tavoitteiden lisäksi otimme päätöksessä huomioon myös
asian yhteiskunnallisen kokonaisvaikuttavuuden, Häkkänen toteaa.

Ministeri Häkkänen: Ylivelkaantuneille lisää apua, rangaistuspolitiikkaan tiukennuksia, sakon muuntorangaistus palautetaan

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments