Käräjäoikeus oli muuntanut yhdyskuntapalvelun vankeudeksi virheellisesti pelkän uuden rikosepäilyn perusteella

8.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2022:9 Yhdyskuntapalvelun muunto – Muuntamisen edellytykset

A:lle oli laadittu aikataulu 68 tunnin yhdyskuntapalvelun suorittamiselle ja hän oli ehtinyt aloittaa suorittamisen. Yhdyskuntapalvelun suorittaminen oli kuitenkin keskeytetty yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain (yhdyskuntaseuraamuslaki) 82 §:n 1 momentin mukaisesti Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston päätöksellä sillä perusteella, että syyttäjä oli ilmoittanut A:han kohdistuvista uusista rikossyytteistä, joista syyttäjän arvion mukaan voisi seurata ehdoton vankeusrangaistus.

Syyttäjä oli käräjäoikeuteen tekemällään erillisellä hakemuksella vaatinut suorittamatta ollutta yhdyskuntapalvelurangaistusta muunnettavaksi vankeudeksi. Käräjäoikeus muunsi tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen ehdottomaksi vankeudeksi suorittamattomilta osin.

Hovioikeus katsoi, että yhdyskuntaseuraamustoimiston päätöksellä keskeytetty yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano voitiin määrätä suoritettavaksi vankeutena vain yhdyskuntaseuraamuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetussa oikeudenkäynnissä, jossa yhdyskuntapalveluun tuomittu tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen ennen yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon kieltämistä tehdystä rikoksesta.

Näillä perusteilla hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeuden olisi tullut ottaa syyttäjän vaatimusta tutkittavakseen eikä näin ollen myöskään määrätä suorittamatta ollutta yhdyskuntapalvelua muunnettavaksi ehdottomaksi vankeudeksi. Hovioikeus poisti käräjäoikeuden tuomion ja jätti syyttäjän vaatimuksen tutkimatta.

Hel­HO:2022:9

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments