Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.1.2022 Oikeusuutiset

Vaasan HO: Seitsemän kuukautta ehdotonta vankeutta pistoolin hallussapidosta

Vaa­HO:2021:12 Rangaistuksen mittaaminen – Ampuma-aserikos – Deaktivoitu ase A oli ilman hallussapitoon oikeuttavaa lupaa hankkinut deaktivoidun pistoolin ja siihen kuuluvia patruunoita, saattanut pistoolin uudelleen ampumiskuntoon ja pitänyt sitä hallussaan kahden vuoden ajan ja viimeksi pari viikkoa ennen poliisikuulustelua ampunut kyseisellä aseella. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. vastaajan nyt syyksi luettu ampuma-aserikos ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/vaasan-ho-seitseman-kuukautta-ehdotonta-vankeutta-pistoolin-hallussapidosta/
31.8.2021 Oikeusuutiset

Yhdyskuntapalvelu voitiin tuomita rikoksista, jotka olisi voitu käsitellä yhdessä aiempien syytteiden kanssa, vaikka yhdessä käsiteltynä rangaistus olisi ollut ankarampi kuin mihin yhdyskuntapalvelu soveltuu

KKO:2021:61 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Yhdyskuntapalvelu Kysymys siitä, millä perusteilla samasta tekokokonaisuudesta eri tuomioilla määrätyt rangaistukset on otettava huomioon rikoslain 6 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuna muuna painavana syynä, joka estää yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen. KKO:2021:61

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/yhdyskuntapalvelu-voitiin-tuomita-rikoksista-jotka-olisi-voitu-kasitella-yhdessa-aiempien-syytteiden-kanssa-vaikka-yhdessa-kasiteltyna-rangaistus-olisi-ollut-ankarampi-kuin-mihin-yhdyskuntapalvelu-s/
29.1.2021 Oikeusuutiset

RHO: Vapaudenmenetysaikaa ei vähennetä kun oheisseuraamuksena tuomittu yhdyskuntapalvelu muutetaan vankeudeksi

RHO:2021:1 Vapaudenmenetysajan vähentäminen – Yhdyskuntapalvelu – Muuntaminen vankeudeksi Syyttäjä oli vaatinut käräjäoikeudessa, että K:lle Rovaniemen hovioikeudessa 23.4.2018 tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena tuomittu 60 yhdyskuntapalvelu muunnetaan ehdottomaksi vankeudeksi. Käräjäoikeus katsoi, että K oli rikkonut törkeästi yhdyskuntapalvelun velvollisuuksiaan ja muunsi kokonaan suorittamatta olleet 60 tuntia yhdyskuntapalvelua 60 päiväksi ehdotonta vankeutta. Käräjäoikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/rho-vapaudenmenetysaikaa-ei-vahenneta-kun-oheisseuraamuksena-tuomittu-yhdyskuntapalvelu-muutetaan-vankeudeksi/
7.9.2020 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut huomioida yhdyskuntapalvelusta jo suoritettu osuus kun se muutti rangaistuksen sakoksi

KKO:2020:63 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Vapaudenmenetysajan vähentäminen A oli tuomittu käräjäoikeudessa törkeästä varkaudesta 8 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jonka sijasta oli määrätty 240 tuntia yhdyskuntapalvelua. Hovioikeus oli lieventänyt syyksilukemisen varkaudeksi ja rangaistuksen 70 päiväsakoksi vähentämättä siitä A:n ennen hovioikeuden tuomiota suorittamaa osaa yhdyskuntapalvelurangaistuksesta. Korkein oikeus katsoi, että suoritettu osa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/hovioikeuden-olisi-tullut-huomioida-yhdyskuntapalvelusta-jo-suoritettu-osuus-kun-se-muutti-rangaistuksen-sakoksi/
14.12.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa yhdyskuntapalvelun muuntamista koskevassa asiassa

KKO:2018:85 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste – Muutosperuste Yhdyskuntapalvelu – Muuntaminen vankeudeksi – Muuntaminen valvontarangaistukseksi A oli tuomittu yhdyskuntapalveluun. Hän oli ennen yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon päättymistä syyllistynyt uusiin rikoksiin, joista hänet oli tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Vankeustuomion antamisen jälkeen käräjäoikeus syyttäjän hakemuksesta muunsi yhdyskuntapalvelusta suorittamatta olevan osan vankeudeksi uusista rikoksista tuomitun ehdottoman…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/hovioikeuden-olisi-tullut-myontaa-jatkokasittelylupa-yhdyskuntapalvelun-muuntamista-koskevassa-asiassa/
9.4.2018 Lausunnot

Lausunto ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksista

Dnro 12/2018   Lausuntopyyntönne: OM 1/61/2016, 12.3.2018 EHDOLLISEN VANKEUDEN OHEISSEURAAMUKSET   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä lausuntopyynnön koskien ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia. Asianajajaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja lausuu esityksen johdosta seuraavaa:   Työryhmä on tehnyt hyvää työtä ja ehdotetut muutokset ovat perusteltuja. Keskeisimmät muutokset koskevat valvonnan laajentamista koskemaan myös…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/lausunto-ehdollisen-vankeuden-oheisseuraamuksista/
29.3.2018 Oikeusuutiset

KKO arvioi yhdyskuntapalveluun tuomitsemiseen edellytyksiä

KKO:2018:22 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Yhdyskuntapalvelu A oli aikaisemmin tuomittu kerran ehdolliseen vankeusrangaistukseen useista seurustelukumppaniinsa B:hen kohdistuneista pahoinpitelyrikoksista. Noin puoli vuotta tuomion jälkeen hän syyllistyi uudestaan B:n pahoinpitelyyn sekä törkeään rattijuopumukseen. Hänet tuomittiin näistä rikoksista sekä täytäntöönpantavaksi määrätystä ehdollisesta vankeusrangaistuksesta yhteiseen kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/kko-arvioi-yhdyskuntapalveluun-tuomitsemiseen-edellytyksia/
3.3.2018 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa ehdollisen vankeuden tiukentamista

Uudeksi oheisseuraamukseksi säädettäisiin valvonta 21 vuotta täyttäneille rikoksentekijöille. Nykyisin valvonta voidaan määrätä oheisseuraamuksena vain nuorelle rikoksentekijälle. Työryhmä ehdottaa myös tiukennusta yhdyskuntapalvelun käyttöön oheisseuraamuksena. Rikoksen 21 vuotta täytettyään tehnyt voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi, jos se olisi tekijän aikaisempi rikollisuus, hänen henkilökohtaiset olonsa ja rikokseen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/tyoryhma-ehdottaa-ehdollisen-vankeuden-tiukentamista/
11.10.2017 Oikeusuutiset

Aiemmat rangaistukset muodostivat esteen yhdyskuntapalvelulle

KKO:2017:66 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Yhdyskuntapalvelu – Yhteinen rangaistus – Aikaisemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun huomioon ottaminen Kysymys siitä, olivatko aikaisemmat vankeusrangaistukset ja yhdyskuntapalvelurangaistus esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle. KKO:2017:66

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/aiemmat-rangaistukset-muodostivat-esteen-yhdyskuntapalvelulle/
29.8.2017 Oikeusuutiset

Kun sama yhdyskuntapalvelu tuomitaan kahdesti vankeudeksi Rikosseuraamuslaitos huolehtii, että pannaan täytäntöön vain kerran

KKO:2017:59 Rangaistuksen määrääminen – Yhdyskuntapalvelu – Muuntaminen vankeudeksi Vastaaja oli tuomittu kahdella peräkkäisellä tuomiolla ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Kummassakin tuomiossa oli määrätty, että vastaajalle aiemmin tuomitut yhdyskuntapalvelut oli suoritettava vankeutena. Korkein oikeus katsoi, että yhdyskuntapalvelujen suorittamista vankeutena koskeva määräys jälkimmäisessä tuomiossa oli ollut lainmukainen, koska tuomiota annettaessa ensimmäinen tuomio ei ollut ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/kun-sama-yhdyskuntapalvelu-tuomitaan-kahdesti-vankeudeksi-rikosseuraamuslaitos-huolehtii-etta-pannaan-taytantoon-vain-kerran/