RHO: Vapaudenmenetysaikaa ei vähennetä kun oheisseuraamuksena tuomittu yhdyskuntapalvelu muutetaan vankeudeksi

29.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO:2021:1 Vapaudenmenetysajan vähentäminen – Yhdyskuntapalvelu – Muuntaminen vankeudeksi

Syyttäjä oli vaatinut käräjäoikeudessa, että K:lle Rovaniemen hovioikeudessa 23.4.2018 tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena tuomittu 60 yhdyskuntapalvelu muunnetaan ehdottomaksi vankeudeksi.

Käräjäoikeus katsoi, että K oli rikkonut törkeästi yhdyskuntapalvelun velvollisuuksiaan ja muunsi kokonaan suorittamatta olleet 60 tuntia yhdyskuntapalvelua 60 päiväksi ehdotonta vankeutta. Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ollut edellytyksiä muuntaa yhdyskuntapalvelua valvontarangaistukseksi. Käräjäoikeus ei ottanut K:lle yhdyskuntapalvelun sijaan määrätyssä ehdottomassa vankeudessa huomioon K:n hovioikeuden tuomiosta 23.4.2018 (Oulun käräjäoikeus 16.11.2017) ilmenevää vapaudenmenetysaikaa 24.8 – 9.11.2017.

Vapaudenmenetysajan vähentämistä nyt hovioikeuden käsiteltävänä olevassa asiassa puoltaa se, että K ei saa vapaudenmenetysaikaansa tosiasiallisesti hyväkseen ellei hänelle 23.4.2018 tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus tule täytäntöönpantavaksi. K:lle tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus voi kuitenkin edelleen tulla täytäntöönpantavaksi rikoslain 2 b luvun 5 §:ssä säädetyin tavoin. K:n vapaudenmenetyksen pituus huomioon ottaen sen vähentäminen oheisseuraamuksen muuntotilanteessa johtaisi myös siihen, että K vapautuisi oheisseuraamuksesta sen täytäntöönpanoon liittyviä velvoitteitaan rikkomalla. Näihin seikkoihin nähden ja ottaen huomioon käsiteltävän asian laadusta ja vapaudenmenetysajan vähentämistä koskevista säädöksistä edellä esille tuodut seikat sekä K:n oikeusturvanäkökohdat hovioikeus katsoo, että K:n vapaudenmenetysaika kohdistuu hänelle tuomittuun ehdolliseen vankeusrangaistukseen eikä sitä tule ottaa huomioon hänelle tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa tuomitun yhdyskuntapalvelun muuntotilanteessa. Käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen ei siten ole ilmennyt aihetta myöskään tältä osin.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments