Muuntorangaistuksen määrääminen oli kohtuutonta ja tarkoituksetonta

5.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO 2022:1 Sakko – Sakon muuntorangaistus

Kysymys sakon muuntorangaistuksen määräämättä jättämisen edellytyksistä.

Oulun käräjäoikeus oli syyttäjän muuntorangaistusvaatimuksen mukaisesti päätöksellään 7.10.2021 määrännyt A:lle muunnettavina olleiden kahden sakkorangaistuksen, kumpikin suuruudeltaan 60 päiväsakkoa, sekä 600 euron uhkasakon sijasta 40 päivää vankeutta. A oli ollut haastettuna poissa asian käsittelystä.

Rikoslain 2 a luvun 6 §:n 1 kohdan mukaisen perusteen osalta hovioikeus toteaa, että edellä esitetyn selvityksen perusteella A:lla on jo pitkään jatkunut päihdeongelma, hän on kärsinyt ainakin jossain määrin psyykkisistä ongelmista ja hänen terveydentilansa on ollut ajoittain sairaalahoitoa vaativalla tavalla heikko. Esitettyä selvitystä kokonaisuutena arvioiden hovioikeus katsoo, että A:lla on hallituksen esityksessä tarkoitetuin tavoin vakava päihdeongelma sekä muita vähäistä vakavampia terveysongelmia. Hovioikeus arvioi, että A:n terveydentilalla ja henkilökohtaisilla olosuhteilla on todennäköisesti ollut vaikutusta hänen varattomuuteensa ja siten sakkojen maksamattomuuteen, mikä puhuu sakkojen muuntamatta jättämisen puolesta.

RHO 2022:1

 

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments