OM: Hallitus peruuttaa sakonmuuntoa koskevan uudistuksen

8.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää edellisen eduskunnan hyväksymän ja kesäkuussa 2015 vahvistetun sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskevan lakimuutoksen peruuttamista. Lain kumoamista koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle tänään 8.10

Uudistuksen peruuttaminen ja lain kumoaminen johtuvat ensisijassa
taloudellisista syistä. Uudistusta on myös arvosteltu eikä sitä ole
pidetty kustannuksiinsa nähden riittävän vaikuttavana. Viime kevään
kehyspäätöksessä muutoksen toteuttamiseen osoitettiin
oikeusministeriölle ja sisäministeriölle yhteensä 12,4 miljoonan euron
määräraha. Valtion heikon taloudellisen tilanteen vuoksi määräraha on
nyt poistettu Julkisen talouden suunnitelmasta 2016-2019. Uudistusta ei
voida toteuttaa ilman siihen osoitettua määrärahaa.

Sakon
muuntorangaistuksen laajennuksen oli tarkoitus tulla voimaan
samanaikaisesti sakkojen ja rikesakkojen määräämistä koskevan
uudistuksen kanssa vuoden 2016 aikana. Uudistusten toteutuminen liittyi
oikeus- ja poliisihallinnon tietojärjestelmähankkeiden valmistumiseen.
Tarkemmasta voimaantuloajankohdasta oli tarkoitus säätää myöhemmin
erikseen.

Lainmuutoksen myötä poliisin tulisi ohjata sakkorikos
käräjäoikeuden käsiteltäväksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen
henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta lain määräyksistä.
Toistuvuus tarkoittaisi neljättä samankaltaista sakkorikosta vuoden
aikana. Käräjäoikeus voisi muuntaa sakon vankeudeksi, jos sakkoa ei
saada perityksi. Tuomioistuinten määräämät sakot ovat muunnettavissa
vankeudeksi, mutta poliisin määräämät sakot eivät.

Tänään
eduskunnalle annetussa esityksessä painotetaan, että uudistuksen
kumoamisesta huolimatta mahdollisuus määrätä sakon muuntorangaistus on
tälläkin hetkellä olemassa. Pelkästään sakon muuntorangaistusta
suorittavia on noin 50 vankia päivittäin. Lisäksi osalla
vankeusrangaistusta suorittavia on suoritettavana myös sakon
muuntorangaistus.

Poliisi voi jo nykyisten säännösten mukaan
saattaa asian käsiteltäväksi tuomioistuimessa
rangaistusmääräysmenettelyn sijasta. Näin menetellään toistuvasti
esimerkiksi näpistysrikoksiin syyllistyvien tapauksissa. Poliisin
sakotusohjetta on tältä osin nimenomaisesti täsmennetty. Lisäksi
asianomistaja voi kieltäytyä asian käsittelemisestä
rangaistusmääräysmenettelyssä ja saada asian tuomioistuimeen.

Muuntorangaistusjärjestelmän
kalleuden johdosta tavoitteena on nykyisessä tiukassa taloudellisessa
tilanteessa mm. sekä lisätä rangaistusjärjestelmän ennalta estävää
vaikutusta että kehittää yhteiskunnan tukipalveluita.

Oikeusministeriössä
on selvitetty myös erilaisia vaihtoehtoja vankilassa täytäntöön
pantavalle muuntorangaistukselle. Rikosseuraamuslaitoksessa on
käynnistetty kokeilu, jossa sakon muuntorangaistusta suorittavia vankeja
sijoitetaan päihdekuntoutuslaitokseen tai tuetun asumisen palveluihin
rangaistuksen suorittamisen aikana. Toimintamallista on saatu
positiivista palautetta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments