Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
19.12.2022 Oikeusuutiset

KHO: Valviran olisi tullut selvittää ulkomaisen yliopiston kanssa epäilynsä koulutuksen puutteista ennen ammattipätevyyden tunnustamispyynnön hylkäämistä

KHO:2022:144 Ammattipätevyyden tunnustaminen – Oikeus käyttää ammattinimikettä – Toisessa EU-jäsenvaltiossa suoritettu koulutus – Tutkintotodistuksen kyseenalaistaminen – Koulutuksen tosiasiallinen toteuttaminen – Psykoterapeutti A oli hakenut oikeutta käyttää psykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä sellaisen koulutuksen perusteella, josta Yhdistyneen kuningaskunnan koulutusjärjestelmään kuuluva yliopisto oli myöntänyt hänelle todistuksen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hylkäsi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/kho-valviran-olisi-tulluts-elvittaa-ulkomaisen-yliopiston-kanssa-epailynsa-koulutuksen-puutteista-ennen-ammattipatevyyden-tunnustamispyynnon-hylkaamista/
8.11.2018 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tehokkaampi vastavuoroinen tunnustaminen

Neuvosto hyväksyi 6.11 asetuksen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta Uusilla säännöillä pyritään varmistamaan rikollisten varojen tehokas jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen koko EU:ssa. Näin tehdään EU:sta turvallisempi torjumalla rikollisen toiminnan, mm. terroritekojen rahoittamista. Asetus tulee voimaan 2 vuoden kuluttua sen julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä. Uusien sääntöjen pääpiirteitä ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/euroopan-unionin-neuvosto-jaadyttamista-ja-menetetyksi-tuomitsemista-koskevien-paatosten-tehokkaampi-vastavuoroinen-tunnustaminen/
4.1.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sijoittautumisvapaus ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 ja SEUT 49 artikla – Lääkärin tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan vastavuoroinen tunnustaminen – Direktiivit 75/363/ETY ja 93/16/ETY – Erikoislääkäriksi kouluttautuvien lääkärien palkkaus Enakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Tribunale di Bolzano (Bolzanon alioikeus, Italia).  Ennakkoratkaisupyyntö koskee lääkärintointa koskevien lakien,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-henkiloiden-vapaata-liikkuvuutta-koskevassa-asiassa/
25.4.2017 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: EU tehostaa ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontaa

Neuvosto hyväksyi 25. huhtikuuta 2017 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontaa koskevan direktiivin, jolla tarkistetaan ja täydennetään direktiiviä 91/477/ETY Yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen kohdistuvien riskien varalta tehtiin seuraavanlaisia muutoksia: Ampuma-aseiden parempi jäljitettävyys Uudella direktiivillä tiukennetaan ampuma-aseiden merkintöjä koskevia sääntöjä, ja siihen on lisätty muun muassa velvoite merkitä kaikki niiden olennaiset osat.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/euroopan-unionin-neuvosto-eu-tehostaa-ampuma-aseiden-hankinnan-ja-hallussapidon-valvontaa/
23.4.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio ajokorttien vastavuoroista tunnustamista koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2006/126/EY – Ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen – Jäsenvaltion kieltäytyminen tunnustamasta sen alueella päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettaneen henkilön ajokorttia, jonka on myöntänyt toinen jäsenvaltio Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt Verwaltungsgericht Sigmaringen (Saksa). Ennakkoratkaisupyyntö koskee ajokorteista 20.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY (EUVL L 403, s. 18 ja oikaisu EUVL…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-ajokorttien-vastavuoroista-tunnustamista-koskevassa-asiassa/
20.3.2015 Oikeusuutiset

OM: Lähestymiskieltojen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdolliseksi 24. maaliskuuta lähtien

Lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdollistetaan panemalla täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus. Uudistus tulee voimaan 24. maaliskuuta 2015 Yhdessä EU-jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella henkilö voi saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi siellä käynnistää uutta menettelyä suojelua saadakseen. Tarkoituksena on tehostaa rikoksen uhrien…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/om-lahestymiskieltojen-tunnustaminen-eu-maiden-valilla-mahdolliseksi-24-maaliskuuta-lahtien/
27.11.2014 Oikeusuutiset

OM: Lähestymiskieltojen tunnustaminen EU-maiden välillä tulossa mahdolliseksi

Lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdollistetaan panemalla täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus. Hallitus antoi niin sanottua eurooppalaista suojelumääräystä koskevan esityksen eduskunnalle Esityksen mukaan henkilö voisi yhdessä jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi siellä käynnistää uutta menettelyä suojelua saadakseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/om-lahestymiskieltojen-tunnustaminen-eu-maiden-valilla-tulossa-mahdolliseksi/