Vain komission luetteloon merkityn tarkastusyksikön todistus aseen deaktivoinnista toisessa EU-maassa on tunnustettava myös Suomessa

7.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:79 Ampuma-ase – Deaktivointi – Ampuma-aseiden siirtäminen Suomeen – Deaktivointitodistus – Vastavuoroinen tunnustaminen – Tarkastusyksikkö – Komission julkaisema luettelo tarkastusyksiköistä – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko poliisilaitoksen tullut tunnustaa Itävallasta Suomeen siirretyistä aseista Itävallassa annettu deaktivointitodistus osoitukseksi ampuma-aseiden tekemisestä pysyvästi ampumakelvottomiksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden asiassa tekemän ennakkoratkaisupyynnön johdosta annetun unionin tuomioistuimen tuomion perusteella korkein hallinto-oikeus katsoi, että ainoastaan deaktivointia koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2403 tarkoitettuun komission luetteloon merkityn tarkastusyksikön antamaa deaktivointitodistusta voitiin pitää asetuksessa tarkoitettuna todistuksena, joka toisen jäsenvaltion viranomaisen tuli tunnustaa. Kun asiassa esitetyt deaktivointitodistukset eivät täyttäneet sanottua vaatimusta, poliisilaitoksen ei ollut tullut tunnustaa ja hyväksyä esitettyjä todistuksia osoituksena ampuma-aseiden deaktivoinnista.

Unionin tuomioistuimen tuomio C-296/21, A (EU:C:2022:918)
Ks. KHO 2021:51

KHO:2023:79

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments