Generic filters
Exact matches only
14.6.2024 Oikeusuutiset

Kuljettaja syyllistyi ampuma-aserikokseen matkustajan tuotua autoon aseita, jotka kuljettaja tiesi luvattomiksi

KKO:2024:40 Väärennys – Rikokseen osallisuus – Avunanto – Tahallisuus – Ampuma-ase – Ampuma-aserikos A oli kuljettanut B:n autolla usean sadan kilometrin matkan paikkakunnalle, jossa B:n tarkoituksena oli väärää asiakirjaa käyttämällä hankkia aseita niitä myyneeltä henkilöltä. Myyjän havaittua asiakirjan vääräksi B oli anastanut aseet ja tuonut ne autoon, jolla A ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kuljettaja-syyllistyi-ampuma-aserikokseen-matkustajan-tuotua-autoon-aseita-jotka-kuljettaja-tiesi-luvattomiksi/
13.2.2024 Oikeusuutiset

Kerrostalon kellarissa säilytettyjä ampuma-aseita ei ollut säilytetty “pysyvään oleskelupaikkaan kiinteästi liittyvässä tilassa”

KKO:2024:12 Ampuma-ase – Ampuma-aserikkomus – Tuottamus – Törkeä tuottamus A oli säilyttänyt 21 ampuma-asetta ja yhtä aseen piippua kahdessa ampuma-aselain määräykset täyttävässä turvakaapissa kerrostalon 11. kerroksessa sijainneen kakkosasuntonsa kellarivarastossa. Kellarissa sijainneessa varastotilassa oli ollut teräsbetoniseinät ja metalliovi, jonka yläpuolella ollut metalliristikko oli peitetty sisäpuolelta kankaalla. Varastotila oli suljettu riippulukolla ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kerrostalon-kellarissa-sailytettyja-ampuma-aseita-ei-ollut-sailytetty-pysyvaan-oleskelupaikkaan-kiinteasti-liittyvassa-tilassa/
8.2.2024 Oikeusuutiset

KKO: 2 v 2 kk vankeutta oli liian lievä rangaistus törkeistä ampuma-aserikoksista

KKO:2024:10 Ampuma-ase – Törkeä ampuma-aserikos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A:n syyksi oli luettu törkeänä ampuma-aserikoksena se, että hän oli hankkinut, pitänyt hallussaan ja myynyt kolme toimintakuntoista sarjatuliasetta ilman näihin toimiin vaadittavia lupia. Lisäksi A oli syyllistynyt kahteen törkeään ampuma-aserikokseen, joissa rikoksen kohteena oli ollut puutteellisesti deaktivoituja sarjatuliaseita ja tällaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kko-2-v-2-kk-vankeutta-oli-liian-lieva-rangaistus-torkeista-ampuma-aserikoksista/
24.1.2024 Oikeusuutiset

Ampuma-aseen hankkimisluvan määräaika tarkoittaa aseen hankkimista – asetta ei tarvitse esittää luvan myöntäneelle poliisilaitokselle tuossa määräajassa

Hä­meen­lin­nan HaO: Ampuma-aselaki – haltuunotto – aselupa – raukeaminen – luvan voimassaolo – hankkimisoikeus – hankkiminen – yksilöintitietojen ilmoittaminen – ilmoittamisen määräaika – lupaehdot – ohje – hallintopäätös – lupapäätös Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, onko poliisilaitos voinut pitää aselupaa rauenneena siten, että sen on tullut ampuma-aselain 91 §:n nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/ampuma-aseen-hankkimisluvan-maaraaika-tarkoittaa-aseen-hankkimista-asetta-ei-tarvitse-esittaa-luvan-myontaneelle-poliisilaitokselle-tuossa-maaraajassa/
2.10.2023 Oikeusuutiset

Noin 13 mm kuulia ampuva ilma-ase ei ollut luvanvarainen

KKO:2023:67 Ampuma-ase – Ampuma-aserikos A oli tilannut ulkomailta ilma-aseen, joka toimi kokoon puristetun hiilidioksidikaasun paineella. Aseen piipun pienin sisähalkaisija oli yli 6,35 millimetriä ja aseen ammuksina käytettiin kuulia. Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa esitetty selvitys osoittanut, että ase olisi suunniteltu ja tarkoitettu ampumaan metalliluoteja. Asetta ei siksi ollut pidettävä ampuma-aselaissa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/noin-13-mm-kuulia-ampuva-ilma-ase-ei-ollut-luvanvarainen/
7.9.2023 Oikeusuutiset

Vain komission luetteloon merkityn tarkastusyksikön todistus aseen deaktivoinnista toisessa EU-maassa on tunnustettava myös Suomessa

KHO:2023:79 Ampuma-ase – Deaktivointi – Ampuma-aseiden siirtäminen Suomeen – Deaktivointitodistus – Vastavuoroinen tunnustaminen – Tarkastusyksikkö – Komission julkaisema luettelo tarkastusyksiköistä – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko poliisilaitoksen tullut tunnustaa Itävallasta Suomeen siirretyistä aseista Itävallassa annettu deaktivointitodistus osoitukseksi ampuma-aseiden tekemisestä pysyvästi ampumakelvottomiksi. Korkeimman hallinto-oikeuden asiassa tekemän ennakkoratkaisupyynnön johdosta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/vain-komission-luetteloon-merkityn-tarkastusyksikon-todistus-aseen-deaktivoinnista-toisessa-eu-maassa-on-tunnustettava-myos-suomessa/
27.8.2023 Oikeusuutiset

Hovioikeus äänesti oliko jousitoiminen ase naamioitu muuksi kuin ampuma-aseeksi

Hel­Ho:2023:8 Törkeä ampuma-aserikos – Erityisen vaarallinen ampuma-ase – Muuksi esineeksi naamioitu ampuma-ase – Ampuma-ase – Laillisuusperiaate Vastaaja oli pitänyt hallussaan putkimaista jousitoimista ampuma-asetta. Häntä syytettiin törkeästä ampuma-aserikoksesta sillä perusteella, että kysymys oli muuksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi naamioidusta ampuma-aseesta, syytteen mukaan kynäpistoolista. Hovioikeus totesi, ettei ampuma-ase muistuttanut kynää tai muutakaan arkiesinettä,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/hovioikeus-aanesti-oliko-jousitoiminen-ase-naamioitu-muuksi-kuin-ampuma-aseeksi/
4.4.2023 Oikeusuutiset

I-SHO: Kolme kuukautta vankeutta luvattoman taskuaseen hallussapidosta

I-SHO:2023:2 Ampuma-aserikos – Rangaistuksen mittaaminen A oli tuomittu ampuma-aserikoksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta yhteiseen kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen. Syyttäjä vaati rangaistuksen korottamista. Hovioikeus katsoi, että rangaistus oli yleisen rangaistuskäytännön mukainen eikä siitä poikkeamiseen ollut syytä. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. Syyttäjä on vaatimuksensa perusteluna vedonnut Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen vuodelta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/i-sho-kolme-kuukautta-vankeutta-luvattoman-taskuaseen-hallussapidosta/
12.1.2023 Oikeusuutiset

HelHO: Metalliputkesta valmistettu kynäpistooli oli erityisen vaarallinen ampuma-ase

Hel­HO:2022:6 Törkeä ampuma-aserikos – Erityisen vaarallinen ampuma-ase – Ampuma-ase – Muuksi esineeksi naamioitu ampuma-ase – Kynäpistooli Arvioitavana oli metalliputkesta ja muista osista valmistettu ampuma-ase, joka ei muistuttanut ulkoisesti lainkaan perinteistä ampuma-asetta (niin kutsuttu kynäpistooli). Hovioikeus katsoi, että tällaista ampuma-asetta oli pidettävä ampuma-aselain 9 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuksi esineeksi naamioituna…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/helho-metalliputkesta-valmistettu-kynapistooli-oli-erityisen-vaarallinen-ampuma-ase/
23.8.2022 Oikeusuutiset

Velallisen epärehellisyys osoitti henkilön sopimattomaksi ampuma-aseiden hallussapitoon

KHO:2022:98 Ampuma-ase – Viranomaisen valitusoikeus – Valvottavana oleva yleinen etu – Erityinen valvontatehtävä – Poliisihallitus – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Velallisen epärehellisyys – Törkeä kirjanpitorikos – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta Poliisilaitos oli peruuttanut C:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat. C oli tuomittu velallisen epärehellisyydestä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/velallisen-eparehellisyys-osoitti-henkilon-sopimattomaksi-ampuma-aseiden-hallussapitoon/