Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
2.10.2023 Oikeusuutiset

Noin 13 mm kuulia ampuva ilma-ase ei ollut luvanvarainen

KKO:2023:67 Ampuma-ase – Ampuma-aserikos A oli tilannut ulkomailta ilma-aseen, joka toimi kokoon puristetun hiilidioksidikaasun paineella. Aseen piipun pienin sisähalkaisija oli yli 6,35 millimetriä ja aseen ammuksina käytettiin kuulia. Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa esitetty selvitys osoittanut, että ase olisi suunniteltu ja tarkoitettu ampumaan metalliluoteja. Asetta ei siksi ollut pidettävä ampuma-aselaissa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/noin-13-mm-kuulia-ampuva-ilma-ase-ei-ollut-luvanvarainen/
7.9.2023 Oikeusuutiset

Vain komission luetteloon merkityn tarkastusyksikön todistus aseen deaktivoinnista toisessa EU-maassa on tunnustettava myös Suomessa

KHO:2023:79 Ampuma-ase – Deaktivointi – Ampuma-aseiden siirtäminen Suomeen – Deaktivointitodistus – Vastavuoroinen tunnustaminen – Tarkastusyksikkö – Komission julkaisema luettelo tarkastusyksiköistä – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko poliisilaitoksen tullut tunnustaa Itävallasta Suomeen siirretyistä aseista Itävallassa annettu deaktivointitodistus osoitukseksi ampuma-aseiden tekemisestä pysyvästi ampumakelvottomiksi. Korkeimman hallinto-oikeuden asiassa tekemän ennakkoratkaisupyynnön johdosta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/vain-komission-luetteloon-merkityn-tarkastusyksikon-todistus-aseen-deaktivoinnista-toisessa-eu-maassa-on-tunnustettava-myos-suomessa/
27.8.2023 Oikeusuutiset

Hovioikeus äänesti oliko jousitoiminen ase naamioitu muuksi kuin ampuma-aseeksi

Hel­Ho:2023:8 Törkeä ampuma-aserikos – Erityisen vaarallinen ampuma-ase – Muuksi esineeksi naamioitu ampuma-ase – Ampuma-ase – Laillisuusperiaate Vastaaja oli pitänyt hallussaan putkimaista jousitoimista ampuma-asetta. Häntä syytettiin törkeästä ampuma-aserikoksesta sillä perusteella, että kysymys oli muuksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi naamioidusta ampuma-aseesta, syytteen mukaan kynäpistoolista. Hovioikeus totesi, ettei ampuma-ase muistuttanut kynää tai muutakaan arkiesinettä,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/hovioikeus-aanesti-oliko-jousitoiminen-ase-naamioitu-muuksi-kuin-ampuma-aseeksi/
4.4.2023 Oikeusuutiset

I-SHO: Kolme kuukautta vankeutta luvattoman taskuaseen hallussapidosta

I-SHO:2023:2 Ampuma-aserikos – Rangaistuksen mittaaminen A oli tuomittu ampuma-aserikoksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta yhteiseen kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen. Syyttäjä vaati rangaistuksen korottamista. Hovioikeus katsoi, että rangaistus oli yleisen rangaistuskäytännön mukainen eikä siitä poikkeamiseen ollut syytä. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. Syyttäjä on vaatimuksensa perusteluna vedonnut Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen vuodelta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/i-sho-kolme-kuukautta-vankeutta-luvattoman-taskuaseen-hallussapidosta/
12.1.2023 Oikeusuutiset

HelHO: Metalliputkesta valmistettu kynäpistooli oli erityisen vaarallinen ampuma-ase

Hel­HO:2022:6 Törkeä ampuma-aserikos – Erityisen vaarallinen ampuma-ase – Ampuma-ase – Muuksi esineeksi naamioitu ampuma-ase – Kynäpistooli Arvioitavana oli metalliputkesta ja muista osista valmistettu ampuma-ase, joka ei muistuttanut ulkoisesti lainkaan perinteistä ampuma-asetta (niin kutsuttu kynäpistooli). Hovioikeus katsoi, että tällaista ampuma-asetta oli pidettävä ampuma-aselain 9 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuksi esineeksi naamioituna…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/helho-metalliputkesta-valmistettu-kynapistooli-oli-erityisen-vaarallinen-ampuma-ase/
23.8.2022 Oikeusuutiset

Velallisen epärehellisyys osoitti henkilön sopimattomaksi ampuma-aseiden hallussapitoon

KHO:2022:98 Ampuma-ase – Viranomaisen valitusoikeus – Valvottavana oleva yleinen etu – Erityinen valvontatehtävä – Poliisihallitus – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Velallisen epärehellisyys – Törkeä kirjanpitorikos – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta Poliisilaitos oli peruuttanut C:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat. C oli tuomittu velallisen epärehellisyydestä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/velallisen-eparehellisyys-osoitti-henkilon-sopimattomaksi-ampuma-aseiden-hallussapitoon/
13.6.2022 Oikeusuutiset

Luvallisten patruunoiden ja nallien lain vastainen säilytystapa ei ollut rikoksena rangaistava

Vaa­HO:2022:9 Ampuma-aserikos – Luvallisten patruunoiden säilyttäminen Hovioikeus katsoi, että luvallisesti hallussapidettyjen patruunoiden ja nallien ampuma-aselain vastainen säilyttäminen ei ole rangaistavaa rikoslain mukaisena ampuma-aserikoksena eikä myöskään ampuma-aselain mukaisena ampuma-aserikkomuksena. Vaa­HO:2022:9

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/luvallisten-patruunoiden-ja-nallien-lain-vastainen-sailytystapa-ei-ollut-rikoksena-rangaistava/
25.2.2022 Oikeusuutiset

Törkeä velallisen epärehellisyys osoitti, ettei henkilöä voida pitää sopivana pitämään hallussaan ampuma-asetta – lupa peruttiin

KHO:2022:24 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä velallisen epärehellisyys – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta B oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hän oli 1.1.2013–13.12.2016 välisenä aikana osakeyhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana sekä yhtiön liiketoiminnasta myös tosiasiassa vastanneena…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/torkea-velallisen-eparehellisyys-osoitti-ettei-henkiloa-voida-pitaa-sopivana-pitamaan-hallussaan-ampuma-asetta-lupa-peruttiin/
27.1.2022 Oikeusuutiset

Vaasan HO: Seitsemän kuukautta ehdotonta vankeutta pistoolin hallussapidosta

Vaa­HO:2021:12 Rangaistuksen mittaaminen – Ampuma-aserikos – Deaktivoitu ase A oli ilman hallussapitoon oikeuttavaa lupaa hankkinut deaktivoidun pistoolin ja siihen kuuluvia patruunoita, saattanut pistoolin uudelleen ampumiskuntoon ja pitänyt sitä hallussaan kahden vuoden ajan ja viimeksi pari viikkoa ennen poliisikuulustelua ampunut kyseisellä aseella. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. vastaajan nyt syyksi luettu ampuma-aserikos ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/vaasan-ho-seitseman-kuukautta-ehdotonta-vankeutta-pistoolin-hallussapidosta/
3.12.2021 Oikeusuutiset

Aiempien aseiden riittävyys niiden käyttötarkoitukseen ei ollut peruste evätä luvat uusiin vastaaviin aseisiin

KHO:2021:173 Ampuma-ase – Aseluvan myöntäminen – Hyväksyttävä käyttötarkoitus – Metsästysperuste – Lupaviranomaisen harkintavalta Poliisilaitos ei ollut myöntänyt A:lle hänen metsästysperusteella hakemiaan hankkimis- ja hallussapitolupia haulikkoon ja yhdistelmäaseeseen. Poliisilaitos oli katsonut, että A:n olemassa olevat aseet mahdollistivat metsästysharrastuksen täysipainoisen harrastamisen eikä A ollut osoittanut erityisiä perusteluita uusille vastaavan kaltaisille aseille. Kun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/aiempien-aseiden-riittavyys-niiden-kayttotarkoitukseen-ei-ollut-peruste-evata-luvat-uusiin-vastaaviin-aseisiin/