Noin 13 mm kuulia ampuva ilma-ase ei ollut luvanvarainen

2.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:67 Ampuma-ase – Ampuma-aserikos

A oli tilannut ulkomailta ilma-aseen, joka toimi kokoon puristetun hiilidioksidikaasun paineella. Aseen piipun pienin sisähalkaisija oli yli 6,35 millimetriä ja aseen ammuksina käytettiin kuulia.

Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa esitetty selvitys osoittanut, että ase olisi suunniteltu ja tarkoitettu ampumaan metalliluoteja. Asetta ei siksi ollut pidettävä ampuma-aselaissa tarkoitettuna tehokkaana ilma-aseena, joka on luvanvarainen. A:han kohdistettu syyte ampuma-aserikoksesta hylättiin.

KKO:2023:67

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Reija-Leena
7 kuukautta sitten

”KKO tyrmäsi poliisin asehallinnon – kuka korvaa poliisin aiheuttamat vahingot?” otsikoitu
blogikirjoitus käsittelee etupäässä poliisihallituksen lausunnosta alkunsa saaneita oikeudenkäyntejä. Nimenomaan yksityiskohtaisemmin prejudikaatin KKO 2023:67 todistelua sekä poliisihallituksen väitteitä, joita KKO ei siis pitänyt luotettavina.

https://www.mikkoniskasaari.fi/node/307

Antti
7 kuukautta sitten

Blogikirjoituksesta – Poliisihallituksen kestämätön lausunto ”voimakkaasta ilma-aseesta” – voi lukea poliisihallituksen tullille 1.11.2021 antaman lausunnon POL-2021-137287. Siis lausunnon, josta oikeudenkäynnit ovat saaneet alkunsa ja jonka mukaan T4E HDR 50 ilma-aseen iskuvoima on 11000 J (joulea), T4E HDS 68 ilma-aseen iskuvoima on 16000 J (joulea) ja T4E-luokan aseilla ammutut metallista ja myös muusta materiaalista, kuten kumista valmistetut kuulat aiheuttavat elävään kudokseen tunkeutuessaan haavakanavan ja kudosvaurion luodin tai haulin tapaan.
 
https://oikeustapaus.blogspot.com/2022/10/4-poliisihallituksen-kestamaton.html
 
Erittäin huolestuttavana on pidettävä sitä, että tahoa, jossa voidaan omien sääntöjen mukaan laatia terveen järjen, luonnon lakien ja ampuma-aselain vastainen lausunto, lainkäyttöviranomaiset ovat hovioikeutta myöten pitäneet asiantuntijaelimenä.