I-SHO: Kolme kuukautta vankeutta luvattoman taskuaseen hallussapidosta

4.4.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2023:2 Ampuma-aserikos – Rangaistuksen mittaaminen

A oli tuomittu ampuma-aserikoksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta yhteiseen kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen. Syyttäjä vaati rangaistuksen korottamista. Hovioikeus katsoi, että rangaistus oli yleisen rangaistuskäytännön mukainen eikä siitä poikkeamiseen ollut syytä.

Kysymys rangaistuksen mittaamisesta.

Syyttäjä on vaatimuksensa perusteluna vedonnut Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen vuodelta 2019 olevaan suositukseen, jonka mukaan ampuma-aserikoksesta tulee tuomita vankeutta yli kuusi kuukautta, kun kyseessä on pistoolin, revolverin tai muun taskuaseen hallussapito ja kun aseen hallussapitäjällä ei todennäköisesti olisi edellytyksiä aseluvan saamiseen (Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportti XIV 2019, s. 54).
Hovioikeus toteaa, että mainitussa laatuhankkeessa määritelty rangaistussuositus poikkeaa selvästi yleisestä rangaistuskäytännöstä, joka on korkeimman oikeuden viimeaikaisen oikeuskäytännön perusteella ollut yhä laatuhankkeen suosituksen julkaisemisen jälkeenkin kolme kuukautta vankeutta luvattoman taskuaseen hallussapidosta. Siksi laatuhankkeen suositukselle ei ole syytä antaa sanottavaa merkitystä rangaistusta A:lle nyt mitattaessa. Asiassa ei ole muutoinkaan tullut esille seikkoja, joiden vuoksi rangaistusta mitattaessa tulisi poiketa yleisestä rangaistuskäytännöstä. Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, että oikeudenmukainen rangaistus A:n syyksi luetusta ampuma-aserikoksesta olisi erikseen tuomittuna ja ilman koventamisperusteen soveltamista sekä aikaisempien ehdottomien vankeusrangaistusten huomioon ottamista kolme kuukautta vankeutta.

I-SHO:2023:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments