Velallisen epärehellisyys osoitti henkilön sopimattomaksi ampuma-aseiden hallussapitoon

23.8.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:98 Ampuma-ase – Viranomaisen valitusoikeus – Valvottavana oleva yleinen etu – Erityinen valvontatehtävä – Poliisihallitus – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Velallisen epärehellisyys – Törkeä kirjanpitorikos – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta

Poliisilaitos oli peruuttanut C:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat. C oli tuomittu velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hallinto-oikeus oli C:n valituksesta kumonnut poliisilaitoksen päätöksen. Poliisihallitus valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Poliisihallituksen valitusoikeus

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Poliisihallituksella oli ampuma-aseiden hallussapitoa koskeviin asioihin liittyvä erityinen valvontatehtävä. Poliisihallitus voi valitusoikeudellaan varmistaa, että ampuma-aseiden hallussapitoa koskeva päätös on yleinen järjestys ja turvallisuus huomioon ottaen ampuma-aselain säännösten mukainen. Poliisihallituksen valitusoikeus ampuma-aseiden hallussapitoa koskevassa asiassa oli siten tarpeen oikeudenkäynnistä hallintolaissa annetun lain 109 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla Poliisihallituksen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Ampuma-aseiden hallussapitolupien peruuttamisen arviointi

Kun otettiin huomioon C:n rikollisten tekojen moitittavuus, jota velallisen epärehellisyyttä koskevan teon kesto, kirjanpitorikoksen törkeä tekomuoto ja rikoksista tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen pituus ilmensivät, korkein hallinto-oikeus katsoi, että teot osoittivat C:ssä sellaista yleistä piittaamattomuutta lain säännösten noudattamisessa, että häntä oli pidettävä ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla sopimattomana ampuma-aseiden hallussapitoon. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi poliisilaitoksen päätöksen voimaan.

Ks. ja vrt. KHO 2021:116 ja ks. KHO 2022:24

KHO:2022:98

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments