Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.12.2020 Oikeusuutiset

KHO:lla tiukka linja ampuma-aselupien peruuttamisasioissa

KHO kumosi kaksi hallinto-oikeuden ratkaisua, joilla oli kumottu poliisin päätökset peruuttaa ampuma-aseluvat. KHO:2020:151 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Liikennerikos – Kuolemantuottamus – Aikaisempi varoitus – Lupaviranomaisen harkintavalta   KHO:2020:150 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Varoitus – Lupaviranomaisen harkintavalta – Selvitysvelvollisuus

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kholla-tiukka-linja-ampuma-aselupien-peruuttamisasioissa/
18.12.2020 Oikeusuutiset

KHO:lta kolme julkista hankintaa koskevaa vuosikirjaratkaisua

KHO:2020:148 Julkinen hankinta – Kansallinen hankinta – Tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskeva soveltuvuusvaatimus – Taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen osoittamiseksi hyväksyttävä selvitys – Soveltuvuusvaatimuksen täyttämisen osoittaminen muulla vastaavalla selvityksellä – Luottoluokitusta koskeva vaatimus KHO:2020:147 Julkinen hankinta – Kansallinen hankinta – Hankintayksikön harkintavalta valita noudatettava menettely kansallisen hankinnan kilpailuttamisessa – Poikkeuksellisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kholta-kolme-julkista-hankintaa-koskevaa-vuosikirjaratkaisua/
27.11.2020 Oikeusuutiset

KHO: Poliisi ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa ajokieltoasiassa

KHO:2020:131 Ajo-oikeus – Ehdollinen ajokielto – Alkolukolla valvottu ajo-oikeus – Koeajan pituus – Viranomaisen harkintavalta – Suhteellisuusperiaate Poliisilaitos oli määrännyt A:n ajokieltoon kuudeksi kuukaudeksi tämän syyllistyttyä törkeään rattijuopumukseen. Ajokielto oli määrätty ehdolliseksi ja koeajan pituudeksi oli määrätty vuosi ja kuusi kuukautta. Ehdollisen ajokiellon ja koeajan aikana A:n oli käytettävä ajoneuvossaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kho-poliisi-ei-ollut-ylittanyt-harkintavaltaansa-ajokieltoasiassa/
25.11.2020 Oikeusuutiset

KHO: Tuomioistuin ei voi korvata viranomaiselle kuuluvaa harkintaa virkanimitysasiassa omallaan

KHO:2020:128 Valtion virkamies – Nimityspäätös – Viranhakijan valitus – Nimityspäätöksen valmistelu – Nimittävän viranomaisen harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan ulottuvuus Valtioneuvoston kansliassa oli ollut haettavana finanssineuvoksen virka, jota oli hakenut 36 viran kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Valtioneuvoston yleisistunto oli päättänyt nimittää virkaan B:n. A valitti nimityspäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen muun muassa sillä perusteella, että…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kho-tuomioistuin-ei-voi-korvata-viranomaiselle-kuuluvaa-harkintaa-virkanimitysasiassa-omallaan/
21.10.2020 Oikeusuutiset

Kaupunginvaltuuston päätös tonttien vuokrausperusteista oli valituskelpoinen

KHO:2020:107 Kunnallisasia – Kunnanvaltuuston päätös – Tonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen – Valituskelpoisuus Helsingin kaupunginvaltuusto vahvisti päätöksellään eräissä kaupunginosissa sijaitsevien päätöksen liitteessä mainittujen tonttien vuokrausperusteet. Päätökseen oli liitetty muutoksenhakukielto. Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko valtuuston päätös sellainen kuntalain 136 §:ssä tarkoitettu vain valmistelua koskeva päätös, josta ei saa tehdä kunnallisvalitusta.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/kaupunginvaltuuston-paatos-tonttien-vuokrausperusteista-oli-valituskelpoinen/
23.4.2020 Oikeusuutiset

KHO arvioi tuomioistuinvalvonnan ulottuvuutta valitettaessa asiantuntijaviranomaisen ratkaisusta

KHO:2020:45 Kuvaohjelman ikärajaluokittelu – Animaatiosarja – Lapsen kehitykselle haitallinen kuvaohjelma – Seksuaaliseen väkivaltaan viittaava sisältö – Pelottava ja ahdistava sisältö – Kansallinen audiovisuaalinen instituutti – Kuvaohjelmalautakunta – Viranomaisen harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan ulottuvuus Kansallinen audiovisuaalinen instituutti oli luokitellut Kehoni on minun -animaatiosarjan kaikkien neljän jakson ikärajaksi 12 vuotta. Kuvaohjelmalautakunta oli Pelastakaa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kho-arvioi-tuomioistuinvalvonnan-ulottuvuutta-valitettaessa-asiantuntijaviranomaisen-ratkaisusta/
17.2.2020 Lausunnot

Lausunto elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittämistä koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriölle Diaarinumero: VN/13339/2019 Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiaan ja antaa seuraavan lausunnon arviomuistiosta. 1. Tiivistelmä ja päätelmät Lainsäädännön toimivuuden osalta voidaan pääsääntöisesti yhtyä esitettyyn. Joitakin kehitystarpeita kuitenkin on. Tällä hetkellä useiden toimeksiantojen valossa syntyy vaikutelma siitä, että vangin vapautumista ja sen jälkeistä yhteiskuntaan integroitumista tukevat toimet alkavat usein vasta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/lausunto-elinkautisvankien-vapauttamismenettelyn-kehittamista-koskevasta-arviomuistiosta/
10.10.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pohtii ratkaisussaan sitä, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten tai heihin rinnastuvien Suomen pysyvän oleskeluluvan omaavien henkilöiden kotiuttamiseen. Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on oikeudellisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oikeuskansleri-tuomas-poystilta-ratkaisu-kanteluihin-syyriassa-leirilla-olevien-kotiuttamiseksi/
17.7.2019 Oikeusuutiset

Keravan vankilassa avustajilta edellytetty etukäteistä sopimista asiakkaan tapaamiselle

Kantelijaa ei ollut päästetty tapaamaan asiakasta keravan vankilassa, koska hän ei ollut sopinut tapaamisesta etukäteen. Henkilökunta oli ilmoittanut, että Keravan vankilassa asianajajan tulee varata tapaaminen etukäteen, eikä tästä johtajan antamasta määräyksestä jousteta. AEOA: Mielestäni vankila voi ohjeistaa asiamiehiä olemaan sinne etukäteen yhteydessä tapaamisesta sopimiseksi. Tällainen menettely lienee tapaamisten sujuvuuden kannalta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/keravan-vankilassa-avustajilta-edellytetty-etukateista-sopimista-asiakkaan-tapaamiselle/
23.2.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa

Dnro 05/2018    Lausuntopyyntönne: SM181551 00.00.01.00.00; SMDno-2017-1466, 22.1.2018 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI TURVATOIMISTA MAAHANMUUTTOVIRASTOSSA JA YKSITYISISTÄ TURVAPALVELUISTA ANNETUN LAIN 83 §:N MUUTTAMISEKSI   Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ’Asianajajaliitto’) on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvapalveluista annetun lain 83 §:n muuttamiseksi.     1.   …

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/lausunto-he-luonnoksesta-laeiksi-turvatoimista-maahanmuuttovirastossa/