KHO kumosi alkoholin vähittäismyyntiluvasta lupaehdot, joille ei ollut lakisääteistä perustaa

19.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:90 Alkoholin vähittäismyyntilupa – Kassa- ja myyntijärjestelyjä koskeva lupamääräys – Laissa säädetyt edellytykset

A Oy harjoitti liiketoimintaa ketjuyrityksenä tavaratalossa, joka toimi niin sanottuna kaksiyritysympäristönä. A Oy vastasi elintarvikkeiden ja toinen yhtiö käyttötavaroiden vähittäismyynnistä. Alkoholia sisältävät tuotteet olivat A Oy:n myyntiä. Yhtiöillä oli yhteiskäytössä olevia tiloja, kuten kassa-alueet, yhteiset kassatoiminnat sekä yhteistä henkilökuntaa. Tavaratalossa toimiva toinen yhtiö oli yhteisen henkilökunnan työnantaja, mutta kustannukset jakautuivat osuuksin maksettaviksi molemmille osapuolille.

Aluehallintovirasto oli myöntänyt A Oy:lle alkoholilain 17 §:n mukaisen vähittäismyyntiluvan. Aluehallintovirasto oli asettanut lupaan valvonnan turvaamiseksi vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyjä koskevan lupamääräyksen. Sen mukaan vain luvanhaltija tai hänen henkilökuntansa voivat luovuttaa alkoholijuomia asiakkaille myyntitilanteessa. Lisäksi maksun alkoholijuomista voi ottaa vastaan vain luvanhaltija tai maksujen välittämistä laillisesti tarjoava toimija, joka välittää maksun luvanhaltijalle.

Alkoholilaissa ei ole edellytetty, että ainoastaan luvanhaltija tai hänen henkilökuntansa voivat luovuttaa alkoholijuomia asiakkaille. Alkoholilaissa ei ole myöskään edellytetty, että alkoholijuomien maksun voi vastaanottaa vain vähittäismyyntiluvan haltija tai maksujen välittämistä laillisesti tarjoava toimija, joka välittää maksun luvanhaltijalle. Aluehallintovirasto ei siten ollut voinut mainitsemillaan perusteilla asettaa alkoholin vähittäismyyntilupaan mainittua lupamääräystä.

KHO:2024:90

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments