Hallinto-oikeuden tehtävään ei kuulu arvioida voidaanko seurakunnan tiloja käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen

20.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­sin­gin HAO: Kirkollisvalitus – Suomen evankelis-luterilainen kirkko – Seurakunnan tilojen käyttö – Sallittu käyttötarkoitus – Uskonnonvapauteen liittyvä avioliittokäsitys – Kirkkolaissa tarkoitettu lainvastaisuus – Seurakuntaneuvoston toimivalta – Harkintavalta

Asiassa oli kysymys seurakunnan tilojen käytöstä samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimiseen ja muualla solmittujen avioliittojen siunaamiseen.

Hallinto-oikeus totesi, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on osana uskonnonvapautta oikeus päättää avioliittokäsityksestään ja kirkollisista toimituksistaan, muun ohella siitä, millä edellytyksillä kirkon papisto suorittaa avioliittoon vihkimisen tai avioliiton siunaamisen. Kysymyksessä olleilla seurakuntaneuvoston päätöksillä ei ollut ratkaistu eikä voitukaan ratkaista edellä tarkoitettuja kysymyksiä kirkon avioliittokäsityksestä ja kirkollisista toimituksista.

Valittajat olivat vaatineet seurakunnan tilojen käyttöä koskevien päätösten kumoamista toimivallan ylityksen perusteella. Valituksessa oli kuitenkin kysymys siitä, mikä kirkon uskonnonvapauteen liittyvä avioliittokäsitys huomioon ottaen on seurakunnan tilojen sallittu käyttötarkoitus. Hallinto-oikeus katsoi, ettei sellainen kysymys kuulu ratkaistavaksi hallintolainkäytön järjestyksessä.

Seurakuntaneuvoston toimivaltaan kuului tehdä päätös tilojen käyttöä koskevassa asiassa. Valituksenalainen päätös ei ollut valittajien esittämän perusteella kirkkolaissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen.

Hel­sin­gin HAO 18.12.2023 7297/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments