Generic filters
Exact matches only
4.6.2024 Oikeusuutiset

Myöskään uuden kirkkolain ja -järjestyksen mukaan kirkon käyttö samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimiseen ei kuulu hallintolainkäytössä ratkaistavaksi

Hel­sin­gin HAO: Kirkollisvalitus – Suomen evankelis-luterilainen kirkko – Seurakunnan tilojen käyttö – Sallittu käyttötarkoitus – Uskonnonvapauteen liittyvä avioliittokäsitys – Kirkkolaissa tarkoitettu lainvastaisuus – Seurakuntaneuvoston toimivalta – Harkintavalta – Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantulo Seurakuntaneuvosto oli päättänyt, että kirkkoa voitiin käyttää samaa sukupuolta olevien parien kirkollisiin avioliittoon vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/myoskaan-uuden-kirkkolain-ja-jarjestyksen-mukaan-kirkon-kaytto-samaa-sukupuolta-olevien-parien-avioliittoon-vihkimiseen-ei-kuulu-hallintolainkaytossa-ratkaistavaksi/
20.12.2023 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden tehtävään ei kuulu arvioida voidaanko seurakunnan tiloja käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen

Hel­sin­gin HAO: Kirkollisvalitus – Suomen evankelis-luterilainen kirkko – Seurakunnan tilojen käyttö – Sallittu käyttötarkoitus – Uskonnonvapauteen liittyvä avioliittokäsitys – Kirkkolaissa tarkoitettu lainvastaisuus – Seurakuntaneuvoston toimivalta – Harkintavalta Asiassa oli kysymys seurakunnan tilojen käytöstä samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimiseen ja muualla solmittujen avioliittojen siunaamiseen. Hallinto-oikeus totesi, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/hallinto-oikeuden-tehtavaan-ei-kuulu-arvioida-voidaanko-seurakunnan-tiloja-kayttaa-samaa-sukupuolta-olevien-parien-vihkimiseen/
28.11.2023 Oikeusuutiset

EUT: Julkishallinto voi kieltää uskonnollisten tunnusmerkkien käytön työpaikalla kaikilta työntekijöiltään

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-148/22 | Commune d’Ans Kansalliset tuomioistuimet tutkivat, voidaanko toteutetuilla toimenpiteillä sovittaa yhteen uskonnon vapaus ja kyseisen kiellon perustana olevat oikeutetut tavoitteet Täysin neutraalin hallintoympäristön luomiseksi julkishallinto voi kieltää kaikkien filosofisia tai uskonnollisia vakaumuksia ilmaisevien tunnusmerkkien näkyvän käytön työpaikalla. Tällainen sääntö ei ole syrjivä, jos sitä sovelletaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/eut-julkishallinto-voikieltaa-uskonnollisten-tunnusmerkkien-kayton-tyopaikalla-kaikilta-tyontekijoiltaan/
9.5.2023 Oikeusuutiset

EIT: Jehovan todistajien keräämät henkilölistat voitiin todeta laittomiksi

Obtaining consent for Jehovah’s Witnesses’ collecting of personal data necessary to protect rights of others In today’s Chamber judgment1 in the case of Jehovah’s Witnesses v. Finland (application no. 31172/19) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: no violation of Article 6 (right to a…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/eit-jehovan-todistajien-keraamat-henkilolistat-voitiin-todeta-laittomiksi/
25.2.2022 Oikeusuutiset

Kokoontumisrajoitukset koskevat myös Rauhanyhdistyksen seuratoimintaa

Poh­jois-Suo­men HAO: Tartuntatautilain mukainen päätös – yleisötilaisuus – yleinen kokous – uskonnollinen yhdyskunta – uskonnollisen yhdyskunnan tunnusomainen toiminta – valituskelpoisuus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli 2.12.2021 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla tietyn maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Aluehallintovirasto oli 21.1.2022…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/kokoontumisrajoitukset-koskevat-myos-rauhanyhdistyksen-seuratoimintaa/
13.1.2020 Oikeusuutiset

EIT kiinnostunut siitä loukkaavatko henkilötietojen käsittelyrajoitukset Jehovan todistajien uskonnollisia oikeuksia Suomessa

The application concerns the Jehovah’s Witnesses’ religious activities in Finland and their compatibility with the data protection regulations. In 2013 the Data Protection Board prohibited the applicant community and its members from taking any notes for their personal use of religious conversations engaged in the context of their door-to-door preaching…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/eit-kiinnostunut-siita-loukkaako-henkilotietojen-kasittelyrajoitukset-jehovan-todistajien-uskonnollisia-oikeuksia-suomessa/
18.12.2018 Oikeusuutiset

KHO: Jehovan todistajien saarnaamistyössään keräämät nimilistat olivat lainvastaisia

KHO:2018:171 Tietosuoja – Henkilötietolaki – Tietosuojadirektiivi – – Yksityiselämän suoja – Uskonnonvapaus – Sananvapaus – Syrjinnän kielto – Jehovan todistajat – Ovelta ovelle -saarnaamistyö Asiassa oli kysymys siitä, oliko tietosuojalautakunta voinut kieltää Jehovan todistajat -uskonnollista yhdyskuntaa (yhdyskunta) keräämästä tai muutoin käsittelemästä ovelta ovelle -saarnaamistyössä henkilötietoja ilman, että jokin henkilötietolain 8…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/kho-jehovan-todistajien-saarnaamistyossaan-keraamat-nimilistat-olivat-lainvastaisia/
29.5.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuin Unionin tuomioistuin vahvistaa, että rituaaliteurastuksia ilman tainnutusta voidaan suorittaa vain hyväksytyssä teurastamossa

Ennakkoratkaisupyyntö – Eläinten hyvinvoinnin suojelu lopetuksen hetkellä – Uskonnollisten rituaalien määrittämät erityiset teurastusmenetelmät – Muslimien uhrijuhla – Asetus (EY) N:o 1099/2009 – 2 artiklan k alakohta – 4 artiklan 4 kohta – Velvollisuus suorittaa rituaaliteurastus asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia vastaavassa teurastamossa – Pätevyys – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 10…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/eun-tuomioistuin-unionin-tuomioistuin-vahvistaa-etta-rituaaliteurastuksia-ilman-tainnutusta-voidaan-suorittaa-vain-hyvaksytyssa-teurastamossa/
12.2.2017 Oikeusuutiset

Avioliittolain muutoksen myötä myös muita lainmuutoksia

Avioliittolain muutos, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton, tulee voimaan maaliskuun alusta. Se tuo muutoksia myös eräisiin muihin säännöksiin, jotta ne soveltuvat samaa sukupuolta oleviin pareihin. Siviilivihkimisessä noudatettava vihkikaava muuttuu sukupuolineutraaliin muotoon siten, että sanojen “aviovaimo” ja “aviomies” asemesta käytetään sanaa “aviopuoliso”. Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/avioliittolain-muutoksen-myota-myos-muita-lainmuutoksia/
15.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Avioliittolain edellyttämiä lainmuutoksia koskeva esitys eduskunnalle

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen, jonka myötä myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. Avioliittolain muutos tulee voimaan 1.3.2017 Hallitus on tänään 15.10. antanut eduskunnalle esityksen, joka koskee avioliittolain muutoksen edellyttämiä muita lainmuutoksia. Muita säännöksiä on tarpeen muuttaa niin, että ne soveltuvat myös samaa sukupuolta oleviin pareihin. Nyt…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-avioliittolain-edellyttamia-lainmuutoksia-koskeva-esitys-eduskunnalle/