Avioliittolain muutoksen myötä myös muita lainmuutoksia

12.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Avioliittolain muutos, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton, tulee voimaan maaliskuun alusta. Se tuo muutoksia myös eräisiin muihin säännöksiin, jotta ne soveltuvat samaa sukupuolta oleviin pareihin.

Siviilivihkimisessä noudatettava
vihkikaava muuttuu sukupuolineutraaliin muotoon siten, että sanojen
“aviovaimo” ja “aviomies” asemesta käytetään sanaa “aviopuoliso”.

Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa avioliitoksi

Parisuhteensa rekisteröineet puolisot voivat 1.3.2017 jälkeen
yhteisellä ilmoituksella muuttaa rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi.
Muutos ei siis tapahdu automaattisesti.

Ilmoitus tehdään maistraattiin. Sen tekemiselle ei ole määräaikaa.
Ilmoituksen pohjalta maistraatti tekee tarvittavat muutokset
väestötietojärjestelmän tietoihin. Rekisteröity parisuhde on voimassa
avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti on vastaanottanut
ilmoituksen.

Vain Suomessa rekisteröity parisuhde voidaan muuttaa avioliitoksi.
Ulkomailla rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen Suomessa ilmoituksella
avioliitoksi ole mahdollista siksi, että rekisteröity parisuhde ei ole
maailmanlaajuisesti yhtenäinen käsite.

Parisuhteiden rekisteröinnistä luovutaan

Samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuus rekisteröidä
parisuhteensa ei maaliskuun alusta alkaen ole enää mahdollista. Muilta
osin laki rekisteröidystä parisuhteesta jää kuitenkin voimaan. Ennen
avioliittolain muutoksen voimaantuloa rekisteröityihin parisuhteisiin
sovelletaan jatkossakin lakia rekisteröidystä parisuhteesta.

Rekisteröity parisuhde säilyy siis samaa sukupuolta olevia henkilöitä
koskevana oikeudellisena instituutiona, mutta uusia rekisteröityjä
parisuhteita ei synny. Parisuhteen rekisteröinti ei siis jatkossa ole
vaihtoehto avioliiton solmimiselle.

Muutos transseksuaalin sukupuolen vahvistamisen edellytyksiin

Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista poistuu
maaliskuun alussa nk. naimattomuusvaatimus, jonka mukaan sukupuolen
vahvistamista hakeva henkilö ei saa olla avioliitossa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa. Lisäksi laista on poistettu säännös
avioliiton muuttumisesta rekisteröidyksi parisuhteeksi sukupuolen
vahvistamistilanteessa.

Uskonnonvapauslakiin muutos joka koskee kaikkia vanhempia

Uskonnonvapauslain mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät
hänen huoltajansa yhdessä. Tähän asti on ollut mahdollista, että jos
huoltajat eivät lapsen syntymän jälkeen sovi asiasta, voi lapsen
huoltajana toimiva äiti vuoden kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää
lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Maaliskuun alusta alkaen tämä mahdollisuus poistuu ja jatkossa
edellytyksenä on aina huoltajien yhteinen päätös. Jos yksimielisyyttä ei
ole eikä tuomioistuin ole erikseen päättänyt huoltajien tehtävienjaosta
tässä asiassa, lapsen kuuluminen uskonnolliseen yhdyskuntaan jää
avoimeksi.

Adoptio mahdolliseksi

Adoptiolain mukaan vain aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä.
Avioliittolain muutoksen tultua voimaan 1. maaliskuuta myös samaa
sukupuolta olevat aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä.

Avioliittolain muutoksen myötä myös muita lainmuutoksia

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments