EUT: Julkishallinto voi kieltää uskonnollisten tunnusmerkkien käytön työpaikalla kaikilta työntekijöiltään

28.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-148/22 | Commune d’Ans

Kansalliset tuomioistuimet tutkivat, voidaanko toteutetuilla toimenpiteillä sovittaa yhteen uskonnon vapaus ja kyseisen kiellon perustana olevat oikeutetut tavoitteet

Täysin neutraalin hallintoympäristön luomiseksi julkishallinto voi kieltää kaikkien filosofisia tai uskonnollisia vakaumuksia ilmaisevien tunnusmerkkien näkyvän käytön työpaikalla. Tällainen sääntö ei ole syrjivä, jos sitä sovelletaan yleisesti ja erotuksetta kyseisen hallinnon koko henkilöstöön ja se rajoitetaan siihen, mikä on ehdottomasti tarpeen.

Ansin kunnan (commune d’Ans, Belgia) työntekijää, joka hoitaa toimistopäällikön tehtäviään pääasiallisesti olematta tekemisissä julkisen palvelun käyttäjien kanssa, kiellettiin käyttämästä  islamilaista huivia työpaikallaan. Heti tämän jälkeen kunta muutti työpaikkasääntöjään ja vaatii nyt työntekijöitään noudattamaan ehdotonta neutraalisuutta: kaikenlainen käännyttäminen on kiellettyä, ja huomiota herättävien ideologista tai uskonnollista suuntautumista ilmaisevien tunnusmerkkien käyttö on kielletty kaikilta työntekijöiltä, myös niiltä, jotka eivät ole tekemisissä julkisen palvelun käyttäjien kanssa. Kyseinen työntekijä vaatii todettavaksi, että hänen uskonnon vapauttaan on loukattu ja että häntä syrjitään.

Tribunal du travail de Liège (Liègen työoikeudellisten asioiden alioikeus, Belgia), jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, pohtii, aiheuttaako kunnan asettama ehdottoman neutraalisuuden sääntö unionin oikeuden vastaista syrjintää. Unionin tuomioistuin vastaa, että ehdottoman neutraalisuuden käytännön, jonka noudattamista julkishallinto edellyttää työntekijöiltään täysin neutraalin hallintoympäristön luomiseksi keskuudessaan, voidaan katsoa olevan puolueettomasti perusteltavissa oikeutetulla tavoitteella. Yhtä perusteltua on jonkin toisen julkishallinnon valinta sellaisen käytännön hyväksi, jossa sallitaan yleisesti ja erotuksetta vakaumusten, muiden muassa filosofisten tai uskonnollisten vakaumusten, näkyvien tunnusmerkkien käyttö, mukaan lukien silloin, kun  työntekijä on tekemisissä julkisen palvelun käyttäjien kanssa, tai tällaisten tunnusmerkkien käyttökielto rajattuna koskemaan tilanteita, joissa työntekijä on tekemisissä käyttäjien kanssa.

Jokaisella jäsenvaltiolla, ja kullakin sen sisäisellä yksiköllä toimivaltansa rajoissa, on nimittäin harkintavaltaa suunnitellessaan sitä julkisen palvelun neutraalisuutta, jota se aikoo edistää työpaikalla, oman asiayhteytensä mukaan. Tähän tavoitteeseen on kuitenkin pyrittävä johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti, ja sen saavuttamiseksi toteutettavien toimenpiteiden on rajoituttava siihen, mikä on ehdottomasti tarpeen. Kansallisten tuomioistuinten asiana on selvittää, noudatetaanko kyseisiä vaatimuksia.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments