OM: Avioliittolain edellyttämiä lainmuutoksia koskeva esitys eduskunnalle

15.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen, jonka myötä myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. Avioliittolain muutos tulee voimaan 1.3.2017

Hallitus on
tänään 15.10. antanut eduskunnalle esityksen, joka koskee avioliittolain
muutoksen edellyttämiä muita lainmuutoksia. Muita säännöksiä on tarpeen
muuttaa niin, että ne soveltuvat myös samaa sukupuolta oleviin
pareihin.

Nyt annettu esitys ei sisällä muutoksia sosiaaliturvaetuuksia tai
sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin lakeihin. Niitä koskeva esitys
valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä ja myös se on tarkoitus
antaa eduskunnalle niin, että muutokset voivat tulla voimaan maaliskuun
2017 alusta.

Rekisteröidyn parisuhteen voisi muuttaa avioliitoksi

Esityksen
mukaan parisuhteensa rekisteröineet puolisot voisivat 1.3.2017 jälkeen
yhteisellä ilmoituksella muuttaa rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi.
Muutos ei siis tapahtuisi automaattisesti. Heidän ei myöskään
tarvitsisi ensin erota, jos he haluavat muuttaa suhteensa avioliitoksi.

Ilmoitus
tehtäisiin maistraattiin. Sen tekemiselle ei olisi määräaikaa.
Ilmoituksen pohjalta maistraatti tekisi tarvittavat muutokset
väestötietojärjestelmän tietoihin. Rekisteröity parisuhde olisi
esityksen mukaan voimassa avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti
on vastaanottanut ilmoituksen.

Vain Suomessa rekisteröity
parisuhde voitaisiin muuttaa avioliitoksi. Ulkomailla rekisteröidyn
parisuhteen muuttaminen Suomessa ilmoituksella avioliitoksi olisi
esityksen mukaan ongelmallinen siksi, että rekisteröity parisuhde ei ole
maailmanlaajuisesti yhtenäinen käsite.

Parisuhteiden rekisteröinnistä luovuttaisiin

Esityksen
mukaan samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuudesta rekisteröidä
parisuhteensa luovuttaisiin. Muilta osin laki rekisteröidystä
parisuhteesta jäisi voimaan. Ennen avioliittolain muutoksen voimaantuloa
rekisteröityihin parisuhteisiin samoin kuin ulkomailla rekisteröityihin
parisuhteisiin sovellettaisiin jatkossakin lakia rekisteröidystä
parisuhteesta.

Rekisteröity parisuhde säilyisi siten samaa
sukupuolta olevia henkilöitä koskevana oikeudellisena instituutiona,
mutta uusia rekisteröityjä parisuhteita ei syntyisi. Avioliittolain
muutoksen voimaantultua parisuhteen rekisteröinti ei siis jäisi
vaihtoehdoksi avioliiton solmimiselle.

Muutos transseksuaalin sukupuolen vahvistamisen edellytyksiin

Transseksuaalin
sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista poistettaisiin nk.
naimattomuusvaatimus, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista hakeva
henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Lisäksi laista poistettaisiin säännös avioliiton muuttumisesta rekisteröidyksi parisuhteeksi sukupuolen vahvistamistilanteessa.

Uskonnonvapauslakiin muutos joka koskee kaikkia vanhempia

Uskonnonvapauslain
mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa
yhdessä. Jos huoltajat eivät lapsen syntymän jälkeen sovi lapsen
uskonnollisesta asemasta, voi kuitenkin lapsen huoltajana toimiva äiti
vuoden kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää lapsen liittymisestä
uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Esityksen mukaan tämä
poikkeusmahdollisuus poistettaisiin ja jatkossa edellytyksenä olisi aina
huoltajien yhteinen päätös. Jos yksimielisyyttä ei olisi eikä
tuomioistuin olisi päättänyt huoltajien tehtävienjaosta tässä asiassa
erikseen, lapsen kuuluminen uskonnolliseen yhdyskuntaan jäisi avoimeksi.

Hedelmöityshoitolakiin ei muutoksia

Hedelmöityshoitolaissa
parilla tarkoitetaan naista ja miestä, jotka elävät keskenään
avioliitossa tai avioliitonomaisissa suhteissa. Lisäksi laissa
määritellään hoitoa saavaksi pari tai nainen, joka ei elä avioliitossa
tai avioliitonomaisissa olosuhteissa. Esityksessä ei ehdoteta lain
soveltamisalan laajentamista.

Adoptio mahdolliseksi

Tänään
eduskunnalle annettu esitys ei sisällä muutoksia adoptiolakiin.
Adoptiolain mukaan vain aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä.
Avioliittolain muutoksen tultua voimaan 1.3.2017 myös samaa sukupuolta
olevat aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä.

Parisuhteita on rekisteröity maistraateissa vuosittain noin 300. Vuonna 2014 Suomessa oli 2 435 rekisteröityä paria.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments