Euroopan unionin neuvosto: Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tehokkaampi vastavuoroinen tunnustaminen

8.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto hyväksyi 6.11 asetuksen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

Uusilla säännöillä pyritään varmistamaan rikollisten varojen tehokas
jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen koko EU:ssa. Näin tehdään
EU:sta turvallisempi torjumalla rikollisen toiminnan, mm. terroritekojen
rahoittamista.

Asetus tulee voimaan 2 vuoden kuluttua sen julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä.

Uusien sääntöjen pääpiirteitä ovat seuraavat:

 • Yksi
  asetus, joka kattaa jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat
  päätökset ja jota sovelletaan sellaisenaan EU:ssa. Näin ratkaistaan
  nykyisten välineiden täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat, joiden
  johdosta vastavuoroinen tunnustaminen on ollut riittämätöntä.
 • Vastavuoroisen
  tunnustamisen yleinen periaate, joka tarkoittaa, että kaikki yhdessä
  EU-maassa tehdyt oikeudelliset päätökset rikosasioissa tunnustetaan
  normaalisti suoraan toisessa jäsenmaassa ja pannaan siellä täytäntöön.
  Asetuksessa säädetään vain muutamista perusteista olla tunnustamatta
  päätöksiä ja olla panematta niitä täytäntöön.
 • Monia erityyppisiä
  menetetyksi tuomitsemisia rikosasioissa, kuten arvomääräinen
  menetetyksi tuomitseminen ja tuomioon perustumaton menetetyksi
  tuomitseminen, sekä eräät ennaltaehkäisevän menetetyksi tuomitsemisen
  järjestelmät edellyttäen, että on olemassa yhteys rikokseen.
 • Yhdenmukaiset todistukset ja menettelyt, joilla nopeutetaan ja tehostetaan varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista.
 • 45
  päivän määräaika menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen
  tunnustamiseksi ja kiireellisessä tapauksessa 48 tunnin määräaika
  jäädyttämispäätösten tunnustamiseksi ja 48 tunnin määräaika niiden
  täytäntöön panemiseksi. Määräaikoja voi jatkaa vain tiukoin
  edellytyksin.
 • Säännökset, joilla varmistetaan, että uhrien
  oikeuksia korvaukseen ja omaisuuden palauttamiseen noudatetaan
  rajatylittävissä tapauksissa.