Euroopan unionin neuvosto: EU tehostaa ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontaa

25.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto hyväksyi 25. huhtikuuta 2017 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontaa koskevan direktiivin, jolla tarkistetaan ja täydennetään direktiiviä 91/477/ETY

Yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen kohdistuvien riskien varalta tehtiin seuraavanlaisia muutoksia:

Ampuma-aseiden parempi jäljitettävyys

Uudella
direktiivillä tiukennetaan ampuma-aseiden merkintöjä koskevia sääntöjä,
ja siihen on lisätty muun muassa velvoite merkitä kaikki niiden
olennaiset osat. Ampuma-aseiden merkintäsääntöjen yhdenmukaistaminen ja
merkintöjen vastavuoroinen tunnustaminen jäsenmaiden kesken parantavat
rikollisten käyttämien ampuma-aseiden jäljitettävyyttä, myös silloin,
kun aseet on koottu erikseen hankituista osista.

Tiedot on myös
tallennettava kansallisiin arkistointijärjestelmiin. Jäsenmaiden on tätä
varten varmistettava, että asekauppiaat ja välittäjät rekisteröivät
viipymättä kaikki ampuma-aseita koskevat liiketoimet sähköisesti.

Ampuma-aseiden deaktivointia, uudelleenaktivointia tai muuntamista koskevat toimenpiteet

Ampuma-aseiden
deaktivointia koskevia sääntöjä on tiukennettu muun muassa
säännöksellä, jonka mukaan deaktivoidut aseet on luokiteltava luokkaan C
(aseet, joista on tehtävä ilmoitus). Tähän saakka direktiivin
vaatimukset eivät ole koskeneet deaktivoituja ampuma-aseita.

Tiukemmat säännöt vaarallisimpien ampuma-aseiden hankintaan ja hallussapitoon

Vaarallisimpia
luokan A ampuma-aseita voi hankkia ja pitää hallussaan vain, jos
asianomainen jäsenmaa myöntää siihen poikkeusluvan. Tällaisia
poikkeuslupia koskevia sääntöjä on nyt tiukennettu merkittävästi.
Mahdolliset perusteet poikkeusluville, kuten maanpuolustus tai
kriittisen infrastruktuurin turvaaminen, ovat nyt rajoittavassa
luettelossa, ja poikkeuslupa voidaan myöntää vain, mikäli yleinen
turvallisuus ja järjestys ei vaarannu.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments