KHO: Valviran olisi tullut selvittää ulkomaisen yliopiston kanssa epäilynsä koulutuksen puutteista ennen ammattipätevyyden tunnustamispyynnön hylkäämistä

19.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:144 Ammattipätevyyden tunnustaminen – Oikeus käyttää ammattinimikettä – Toisessa EU-jäsenvaltiossa suoritettu koulutus – Tutkintotodistuksen kyseenalaistaminen – Koulutuksen tosiasiallinen toteuttaminen – Psykoterapeutti

A oli hakenut oikeutta käyttää psykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä sellaisen koulutuksen perusteella, josta Yhdistyneen kuningaskunnan koulutusjärjestelmään kuuluva yliopisto oli myöntänyt hänelle todistuksen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hylkäsi hakemuksen. Valviran mukaan koulutuksen käytännön toteuttaminen oli ollut keskeisiltä osiltaan niin puutteellista, ettei koulutusta voitu lainkaan pitää psykoterapeutin ammattiin valmistavana koulutuksena.

Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisun lähtökohtina, että Isossa-Britanniassa psykoterapeuttikoulutus oli sääntelemätöntä koulutusta. Koska A:lla ei ollut ammattipätevyyden tunnustamista koskevassa lainsäädännössä edellytettyä ammattikokemusta, sovellettavaksi ei tullut yleinen tunnustamisjärjestelmä. Ammattipätevyyttä oli kuitenkin arvioitava unionin oikeuden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten kannalta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Valvira oli voinut ryhtyä selvittämään koulutuksessa mahdollisesti olevia puutteita sen jälkeen, kun sen tietoon oli saatettu useita epäilyjä koulutuksen järjestämistavan asianmukaisuudesta. Toisaalta Valviralla oli ollut unionin oikeuden lojaliteettivelvollisuuden ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen nojalla velvollisuus pitää toisen jäsenvaltion viranomaisen myöntämää tutkintotodistusta pätevänä siten, että sen haltijalla oli lähtökohtaisesti katsottava olleen tutkintotodistuksesta ilmenevät tiedot ja pätevyys.

Europan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisussa täsmennettiin, miten vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisen tuli menetellä, jos se kyseenalaisti toisessa jäsenvaltiossa annetun tutkintotodistuksen osoittamat tiedot ja pätevyyden.

Koska Valvira ei ollut unionin oikeuden edellyttämällä tavalla selvittänyt tutkintotodistuksen myöntäneen yliopiston kanssa koulutuksen toteuttamiseen liittyviä vakavia epäilyjään, korkein hallinto-oikeus katsoi, että Valvira ei ollut voinut hylätä hakemusta koulutuksen toteuttamiseen liittyvillä perusteilla. Asiaa ei ollut selvitetty tavalla, jota todistuksen todenperäisyyden kyseenalaistaminen edellytti. Asia palautettiin Valviralle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2022:144

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments