HelHO: SkyECC-viestejä ei ollut hankittu lainvastaisesti eikä niitä tullut asettaa hyödyntämiskieltoon.

20.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2024:3 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Eurooppaoikeus – Vastavuoroisen tunnustamisen periaate – Eurooppalainen tutkintamääräys

Syyttäjä oli nimennyt rikosasiassa todisteiksi SkyECC-viestejä, joista suuri osa oli saatu viranomaisten haltuun Ranskassa viestien suojauksen murtamisen jälkeen. Todisteet oli toimitettu Suomeen eurooppalaisen tutkintamääräyksen nojalla.

Hovioikeus katsoi, että SkyECC-viestejä ei ollut hankittu lainvastaisesti eikä niitä tullut asettaa hyödyntämiskieltoon.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella suomalaiset viranomaiset eivät ole pyytäneet ulkomaisia viranomaisia suorittamaan telekuuntelua tai televalvontaa. Sen sijaan eurooppalaisilla tutkintamääräyksillä on pyydetty Ranskasta sellaisia tietoja tai todisteita, jotka ovat olleet määräysten täytäntöönpanovaltion eli Ranskan viranomaisten hallussa.
Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevasta keskinäiseen luottamukseen perustuvasta vastavuoroisuuden periaatteesta seuraa, ettei tutkintamääräystä Suomessa annettaessa ole kuulunut arvioida tai kyseenalaistaa sitä, olivatko ne toimenpiteet, joilla tiedot ja todisteet oli Ranskassa hankittu, olleet lainmukaisia täytäntöönpanovaltiossa eli Ranskassa. Euroopan unionissa rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö perustuu olettamaan, että perusoikeuksia kunnioitetaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Asiassa ei ole ilmennyt minkäänlaisia viitteitä siitä, että SkyECC-viestien hankkimisessa viranomaisten haltuun ei olisi noudatettu Ranskan lainsäädäntöä. Syyttäjän esittämä selvitys viittaa sen sijaan siihen, että palvelinten murtaminen ja viestien hankkiminen on tapahtunut tuomioistuimen luvalla ja valvonnassa perusoikeuksia asianmukaisesti kunnioittaen.

Hel­HO:2024:3

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments