Generic filters
Exact matches only
7.6.2024 Oikeusuutiset

KKO sovitteli urheiluvalmentajan työsopimusta – välityslauseke katsottiin kohtuuttomaksi

KKO:2024:36 Työsopimus – Työsopimuksen ehdot – Kohtuuttomat ehdot – Sopimusehdon sovittelu – Välimiesmenettely – Urheilu A oli tehnyt urheiluseuran kanssa valmentajan tehtävää koskevan työsopimuksen. Sopimuksessa oli välityslauseke, jonka mukaan mahdolliset erimielisyydet käsitellään välimiesmenettelyssä Urheilun oikeusturvalautakunnassa. A:n työsopimus oli päätetty, ja A oli nostanut käräjäoikeudessa kanteen vaatien seuralta korvausta työsopimuksen perusteettomasta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kko-sovitteli-urheiluvalmentajan-tyosopimusta-valityslauseke-katsottiin-kohtuuttomaksi/
3.6.2024 Oikeusuutiset

Arvio välimiesmenettelylain uudistustarpeista lausunnolle

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta, joka koskee välimiesmenettelylain uudistamista. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan selvitetään välimiesmenettelylain uudistamistarpeet ja valmistellaan tarpeelliset säädösmuutokset Suomen välimiesmenettelytoiminnan kilpailukyvyn edistämiseksi. Välimiesmenettely on riidanratkaisukeino, joka on vaihtoehto oikeudenkäynnille tuomioistuimessa. Sitä käytetään erityisesti yritysten välisten riitojen ratkaisuun, ja osapuolet vastaavat itse menettelyn kustannuksista. Nykyinen välimiesmenettelylaki on vuodelta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/arvio-valimiesmenettelylain-uudistustarpeista-lausunnolle/
15.4.2024 Oikeusuutiset

Vähemmistöosakkeenomistajille rajoitettu valituslupa osakkeiden lunastusta koskevassa asiassa

Kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa on ar­vioi­ta­va­na ky­sy­mys vä­hem­mis­tö­osak­kei­den lu­nas­tus­hin­nan mää­rit­tä­mi­ses­tä. ‍Asia koskee vähemmistöosakkeiden lunastamista tilanteessa, jossa kantaja on saanut 24.9.2020 julkistetun Ahlström-Munksjö Oyj:n osakkeita koskeneen vapaaehtoisen ostotarjouksen perusteella haltuunsa 90,6 prosenttia yhtiön osakkeista, tarjoushinnan ollessa 17,84 euroa osakkeelta. Vähemmistöosakkeiden lunastamista koskeva välimiesmenettely tuli tämän jälkeen kantajan toimesta vireille 19.3.2021. Välimiesoikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/vahemmistoosakkeenomistajille-rajoitettu-valituslupa-osakkeiden-lunastusta-koskevassa-asiassa/
15.12.2023 Oikeusuutiset

Keskuskauppakamari siirtyy sukupuolineutraalin terminologiaan välitysmenettelyyn liittyen – päivitetyt välitysmenettelysäännöt voimaan 1.1.2024

FAI seuraa terminologian päivityksessä Tukholman kauppakamarin välitysinstituutti SCC:n pohjoismaista tasa-arvoista esimerkkiä. Muutoksen myötä FAI:n nimi vaihtuu Keskuskauppakamarin välimieslautakunnasta Keskuskauppakamarin välityslautakunnaksi. FAI luopuu välimies-johdannaisista termeistä ja käyttää jatkossa niiden sijasta pääasiassa välitys-johdannaisia termejä. FAI kutsuu välimiesmenettelyä jatkossa välitysmenettelyksi, välimiesoikeuksia välitysoikeuksiksi ja välimiehiä välitystuomareiksi. Asiamies-termi korvataan sanalla avustaja. FAI:n ruotsinkielisessä terminologiassa omaksutaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/keskuskauppakamari-siirtyy-sukupuolineutraalin-terminologiaan-valitysmenettelyyn-liittyen-paivitetyt-valitysmenettelysaannot-voimaan-1-1-2024/
22.11.2023

Asianajaja-akatemian kausikortit 2024

Koulutusten kausikortit vuodelle 2024 Avaa uudet mahdollisuudet osaamisesi kehittämiseen ja verkostoitumiseen juuri sinulle sopivalla Asianajaja-akatemian kausikortilla! Olitpa yksittäinen asianajaja, osa pienempää tai isompaa toimistoa, pääset koulutuksiin koko vuoden vaivattomasti ja edullisesti. Vahvista osaamistasi, verkostoidu kollegoiden kanssa ja tee vuodesta 2024 menestyksekkään kehittymisen vuosi! Kausikortit ovat ostettavissa tapahtumakalenteristamme 1.1.2024–15.12.2024.   Miksi…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaksi/koulutukset-ja-tapahtumat/kausikortit/
28.8.2023 Oikeusuutiset

Asianajajaoikeuden killan aiheena: Asianajaja välimiehenä

Tervetuloa Asianajajaoikeuden killan 33. kokoontumiseen 26.9.2023 Asianajajaoikeuden killan aiheena on tällä kertaa: Asianajaja välimiehenä Tilaisuus pidetään tiistaina 26.9.2023 klo 18.00 alkaen Helsingissä, Hotelli Scandic Parkin Imagine-kokoustilassa osoitteessa Mannerheimintie 46 (sisäänkäynti Dunckerinkadun puolelta). Välimiehen oikeusasema perustuu olennaisilta osin lakiin välimiesmenettelystä. Lisäksi välityssopimus ja välitysinstituutin säännöt voivat vaikuttaa siihen. Asianajajan toimiessa välimiehenä,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/asianajajaoikeuden-killan-aiheena-asianajaja-valimiehena/
1.6.2023 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden päätökseen, jolla oli hylätty vaatimus välimiehen määräämisestä, sai hakea muutosta valittamalla

KKO:2023:38 Välimiesmenettely – Välimies – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Välimiesmenettelystä annetun lain 17 §:n 3 momenttia oli tulkittava siten, ettei siinä säädetty muutoksenhakukielto koske päätöstä, jolla tuomioistuin on hylännyt välimiehen määräämistä koskevan hakemuksen. Korkein oikeus katsoi, että vaikka välimiesmenettelyä ei kaikilta osin ollut mahdollista toteuttaa välityssopimuksen ehtojen mukaisena, asiassa ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/karajaoikeuden-paatokseen-jolla-oli-hylatty-vaatimus-valimiehen-maaraamisesta-sai-hakea-muutosta-valittamalla/
8.3.2023 Tiedotteet

Defensor Legisin numero 1/2023 on ilmestynyt

Defensor Legisin numerossa 1/2023 seuraavat artikkelit: Jani Kajala, Rikoksesta epäillyn asianajajan velvollisuudesta vastakuulustella todistajia esitutkinnassa Lydia Peltonen, Syväväärennetyt videot tietoyhteiskuntadirektiivin parodiapoikkeuksen näkökulmasta Tomi Voutilainen ja Juuso Ouli, Virkavelvollisuuksien ja virkatoimien todennettavuuden vaatimus Veli-Matti Tikkanen, Päästökompensaatioon perustuvien hiilineutraaliusväittämien markkinointi Eelis Paukku, Kirjanpitorikos – apurikos vai itsenäinen rikos? Helinä Tiura-Virta, Poliisin oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/defensor-legisin-numero-1-2023-on-ilmestynyt/
1.3.2023 Tiedotteet

Asianajajaoikeuden työelämäprofessuuri jatkuu kolmevuotiskauden 2023–2026 – ilmoittautumismenettely käynnissä 15.3.2023 asti

Suomen Asianajajaliiton Säätiö sr (”Säätiö”) ja Suomen Asianajajaliitto (”Asianajajaliitto”) ovat rahoittaneet Helsingin yliopistossa valtakunnallista asianajajaoikeuden työelämäprofessuuria vuosina 2018–2023. Asianajajaoikeuden ensimmäiseksi työelämäprofessoriksi Säätiön ja Asianajajaliiton esityksestä valittiin ja nimettiin asianajaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Lehtinen, jonka toimikausi on päättymässä lukuvuoden 2022–2023 loppuun. Säätiö ja Asianajajaliitto suunnittelevat jatkavansa työelämäprofessuurin rahoitusta.   Säätiö ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/asianajajaoikeuden-tyoelamaprofessuuri-jatkuu-kolmevuotiskauden-2023-2026-ilmoittautumismenettely-kaynnissa-15-3-2023-asti/
14.9.2022 Oikeusuutiset

Prosessioikeusyhdistyksen seminaari: Mitä annettavaa välimiesmenettelyn opeilla olisi oikeudenkäynneille?

Suomen Prosessioikeusyhdistys järjestää maanantaina 3.10.2022 kello 13 – 17 kaikille avoimen ja maksuttoman seminaarin Helsingin käräjäoikeuden auditoriossa. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös Skypen välityksellä. Tilaisuus koostuu lyhyistä alustuksista ja sen jälkeen moderaattorin johdolla käytävästä paneelikeskustelusta. Alustajiksi ja panelisteiksi ovat lupautuneet oikeusneuvos Ari Kantor, ylituomari Jussi Karttunen, hovioikeudenneuvos Jukka Loiva, käräjätuomari…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/prosessioikeusyhdistyksen-seminaari-mita-annettavaa-valimiesmenetelyn-opeilla-olisi-oikeudenkaynneille/