Käräjäoikeuden päätökseen, jolla oli hylätty vaatimus välimiehen määräämisestä, sai hakea muutosta valittamalla

1.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:38 Välimiesmenettely – Välimies – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus

Välimiesmenettelystä annetun lain 17 §:n 3 momenttia oli tulkittava siten, ettei siinä säädetty muutoksenhakukielto koske päätöstä, jolla tuomioistuin on hylännyt välimiehen määräämistä koskevan hakemuksen.

Korkein oikeus katsoi, että vaikka välimiesmenettelyä ei kaikilta osin ollut mahdollista toteuttaa välityssopimuksen ehtojen mukaisena, asiassa ei ollut välimiesmenettelystä annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeistä, ettei välimiesmenettelylle ollut laillisia edellytyksiä.

KKO:2023:38

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments