Vähemmistöosakkeenomistajille rajoitettu valituslupa osakkeiden lunastusta koskevassa asiassa

15.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa on ar­vioi­ta­va­na ky­sy­mys vä­hem­mis­tö­osak­kei­den lu­nas­tus­hin­nan mää­rit­tä­mi­ses­tä.

‍Asia koskee vähemmistöosakkeiden lunastamista tilanteessa, jossa kantaja on saanut 24.9.2020 julkistetun Ahlström-Munksjö Oyj:n osakkeita koskeneen vapaaehtoisen ostotarjouksen perusteella haltuunsa 90,6 prosenttia yhtiön osakkeista, tarjoushinnan ollessa 17,84 euroa osakkeelta.

Vähemmistöosakkeiden lunastamista koskeva välimiesmenettely tuli tämän jälkeen kantajan toimesta vireille 19.3.2021. Välimiesoikeus katsoi, että asiassa oli vähemmistöosakkeiden lunastushintaa määritettäessä erityiset syyt poiketa osakeyhtiölain 18 luvun 7 §:n 3 momentin mukaisesta hintaolettamasta, ja määritti osakkeen lunastushinnaksi 21,55 euroa.

Käräjäoikeus alensi kantajan muutoksenhausta lunastushinnan 17,84 euroon katsottuaan, että asiassa oli välitystuomiossa todetut erityiset syyt poiketa tarjoushintaa koskevasta olettamasta, mutta ettei markkinahintaan liittynyt sellaisia poikkeuksellisia olosuhteita, jotka tekisivät markkinahinnasta selvästi epäluotettavan.

Vähemmistöosakkeenomistajat vaativat KKO:ssa lunastushinnan korottamista.

KKO:n tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments