Defensor Legisin numero 1/2023 on ilmestynyt

8.3.2023 | Tiedotteet

Defensor Legisin numerossa 1/2023 seuraavat artikkelit:

 • Jani Kajala, Rikoksesta epäillyn asianajajan velvollisuudesta vastakuulustella todistajia esitutkinnassa
 • Lydia Peltonen, Syväväärennetyt videot tietoyhteiskuntadirektiivin parodiapoikkeuksen näkökulmasta
 • Tomi Voutilainen ja Juuso Ouli, Virkavelvollisuuksien ja virkatoimien todennettavuuden vaatimus
 • Veli-Matti Tikkanen, Päästökompensaatioon perustuvien hiilineutraaliusväittämien markkinointi
 • Eelis Paukku, Kirjanpitorikos – apurikos vai itsenäinen rikos?
 • Helinä Tiura-Virta, Poliisin oikeus saada henkilötietoja muiden viranomaisten rekistereistä – tiedonsaantioikeuksien uusi systematiikka
 • Heidi Paananen, Välimiehen asema ja toimivalta
 • Valtteri Laukkanen, Laatuvirheestä aiheutuva terveyshaitta asuinkiinteistön kaupan purkamisen perusteena
 • Seppo Puustinen, Tupakkatuotteiden matkustajatuonnin sääntelyn EU-oikeudellinen kritiikki
 • Lauri Luoto, Avunannon alaraja, kausaalisuusvaatimus sekä aksessorisuus päätekoon – milloin tahallinen myötävaikuttaminen rikokseen voi tulla rangaistavaksi avunantona?
 • Ville A. Saarinen, Oikeustapauskommentti: KKO 2023:3 – Moottorisahahyökkäys, haulikkopuolustus
 • Kalevi Hölttä, Tervetullut päivitys työoikeudessa: Niklas Bruun, Työoikeuden perusteet. Alma Talent, Keuruu 2022. 324 s.
 • Matti Rudanko, Arvio teoksesta Sakari Wuolijoki, Pankkioikeus I. 3., uud. p., Alma Talent 2022. 557 s.
 • Matti S. Kurkela, Arvio teoksesta Mika Hemmo, Välimiesmenettely. Alma Talent. Helsinki 2022. 1378 s.

Artikkelit Edilex-palvelussa: https://www.edilex.fi/defensor_legis (vain tilaajille)