Asianajajaoikeuden työelämäprofessuuri jatkuu kolmevuotiskauden 2023–2026 – ilmoittautumismenettely käynnissä 15.3.2023 asti

1.3.2023 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton Säätiö sr (”Säätiö”) ja Suomen Asianajajaliitto (”Asianajajaliitto”) ovat rahoittaneet Helsingin yliopistossa valtakunnallista asianajajaoikeuden työelämäprofessuuria vuosina 2018–2023. Asianajajaoikeuden ensimmäiseksi työelämäprofessoriksi Säätiön ja Asianajajaliiton esityksestä valittiin ja nimettiin asianajaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Lehtinen, jonka toimikausi on päättymässä lukuvuoden 2022–2023 loppuun. Säätiö ja Asianajajaliitto suunnittelevat jatkavansa työelämäprofessuurin rahoitusta.  

Säätiö ja Asianajajaliitto pyytävät asianajajaoikeuden työelämäprofessuurista kiinnostuneita ilmoittautumaan tehtävään:

TYÖELÄMÄPROFESSORI (Professor of Practice), Helsingin yliopisto 

Työelämäprofessoriksi voidaan Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan ottaa tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle.

Säätiön ja Asianajajaliiton lahjoittaman työelämäprofessuurin tehtävänkuva on asianajajaoikeuden opetus ja tutkimuksen ohjaaminen; asianajajaoikeuden opetuksessa erityisesti asianajajaetiikka, asianajajan päämiehen edustaminen toimeksiannoissa ja eri prosesseissa (riita-, rikos-, hallinto- ja muut oikeusprosessit, välimiesmenettely ja sovittelu). Työelämäprofessuurin kausi alkaa syyslukukaudesta 2023, jatkuu kolmen lukuvuoden ajan ja päättyy lukuvuoden 2025–2026 lopussa. Tehtävä on osa-aikainen, nimettävän henkilön kanssa sovittavan mukaisesti, vähintään 30 ja enintään 40 prosenttia täysipäiväisen tehtävän työajasta sekä valtakunnallinen siten, että työelämäprofessorilla on osa-aikaisuuden mahdollistamissa puitteissa oikeus ja velvollisuus edistää asianajajaoikeuden opetusta ja tutkimusta myös muissa maamme oikeustieteellisissä yksiköissä. 

Työelämäprofessorin tehtävänkuvan johdosta tehtävään nimettävän on oltava oikeustieteen tohtori ja asianajaja tai hänellä tulee olla kokemusta asianajajana toimimisesta ja lisäksi hänellä pitää olla näytettyä kiinnostusta asianajajaoikeuteen liittyviin kysymyksiin. 

Ilmoittaudu 15.3.2023 mennessä Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobssonille, sähköpostitse osoitteeseen niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi. Jakobsson antaa pyydettäessä lisätietoja ilmoittautumismenettelystä. Hänen yhteystietonsa edellä mainitun sähköpostin lisäksi, puhelin 050 341 4593. 

Kirjalliseen ilmoittautumiseen on liitettävä CV, mahdollinen opetus- ja julkaisuluettelo sekä vapaamuotoinen selvitys, miten ilmoittautuja suunnittelee hoitavansa asianajajaoikeuden työelämäprofessorin tehtävänkuvan mukaiset tehtävät, jos hänet nimettäisiin tehtävään.

Säätiön hallitus ja Asianajajaliiton hallitus tekevät Helsingin yliopistolle esityksen asianajajaoikeuden työelämäprofessoriksi valittavasta henkilöstä. 

Suomen Asianajajaliiton Säätiö sr                       
Matti Manner                                                    
asianajaja, laamanni                                       
Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja        
Työelämäprofessuurityöryhmän puheenjohtaja 

Suomen Asianajajaliitto 
Niko Jakobsson
Asianajajaliiton pääsihteeri
Työelämäprofessuurityöryhmän sihteeri