Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.10.2021 Oikeusuutiset

THO: Syyte laittomasta uhkauksesta hylättiin kun henkilö uhkasi puukolla asuntoonsa murtautuneita ensihoitajia, kyseessä erehdys.

THO:2021:6 Laiton uhkaus – Erehdys – Vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva erehdys Vastaaja oli uhannut asuntoonsa murtautumalla sisään päässeitä ensihoitajia puukolla herättyään siihen, että toinen ensihoitaja oli herätellyt häntä painamalla voimakkaasti rintakehästä. Vastaajan menettely täytti laittoman uhkauksen tunnusmerkistön. Kysymys siitä, oliko hän perustellusti luullut toimivansa hätävarjelutilanteessa ja oliko hän siten erehtynyt…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/tho-syyte-laittomasta-uhkauksesta-hylattiin-kun-henkilo-uhkasi-puukolla-asuntoonsa-murtautuneita-ensihoitajia-kyseessa-erehdys/
18.2.2021 Oikeusuutiset

Esitys: sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi

Hallitus esittää, että rangaistusta voidaan koventaa, jos rikoksen vaikuttimena on uhrin sukupuoli. Esityksen mukaan rikoslakia muutetaan siten, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisätään rikoksen tekeminen uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. Lisäksi oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskeviin säännöksiin lisättäisiin maininta sukupuolesta teon vaikuttimena silloin, kun kyseessä on törkeä kunnianloukkaus tai laiton uhkaus taikka julkinen kehottaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/esitys-sukupuoli-rangaistuksen-koventamisperusteeksi/
3.2.2021 Oikeusuutiset

Lukuisten tekstiviestien lähettäminen rangaistiin lähestymiskiellon rikkomisena ja laittomana uhkauksena ja vainoamisena – ei viestintärauhan rikkomisena

KKO:2021:7 Viestintärauhan rikkominen – Rikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi A oli lähettänyt lukuisia tekstiviestejä B:lle. A tuomittiin lähestymiskiellon rikkomisesta, laittomasta uhkauksesta sekä vainoamisesta. B oli vaatinut rangaistusta A:lle myös viestintärauhan rikkomisesta. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein, että tekstiviestien lähettäminen häirintätarkoituksessa tuli rikosoikeudellisesti riittävästi arvioiduksi soveltamalla toisaalta vainoamista, toisaalta lähestymiskiellon…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/lukuisten-tekstiviestien-lahettaminen-rangaistiin-lahestymiskiellon-rikkomisena-ja-laittomana-uhkauksena-ja-vainoamisena-ei-viestintarauhan-rikkomisena/
4.12.2020 Oikeusuutiset

Selvitys: maalittamisen erillinen kriminalisointi ei ratkaise ongelmaa, someyhtiöille suurempi vastuu

Maalittamisen kriminalisointi uudella säädöksellä ei ole tarpeen, sillä maalittamista voidaan torjua jo nykyisellä lainsäädännöllä kohtuullisen hyvin. Keskeistä on laajentaa mahdollisuuksia esitutkinnan käynnistymiselle ja syytetoimenpiteisiin ryhtymiselle silloin, kun toiminnalla on järjestäytyneen häirinnän ja maalittamisen piirteitä. Tämä käy ilmi 3. joulukuuta julkaisusta selvityksestä, jonka OTT Mika Illman on tehnyt. Selvityshenkilö Illmanin mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/selvitys-maalittamisen-erillinen-kriminalisointi-ei-ratkaise-ongelmaa-someyhtioille-suurempi-vastuu/
20.11.2020 Oikeusuutiset

Esitys: Työtehtäviin liittyvä laiton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi

Hallitus esittää, että laiton uhkaus säädetään virallisen syytteen alaiseksi, jos se kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. Esityksen mukaan syyttäjä saa nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta, jos teko on kohdistunut henkilöön esimerkiksi asiakaspalvelu- tai hallintotehtävissä, terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä, kaupallisessa työssä, opetustehtävissä tai oikeus- ja poliisihallinnossa. Säännös koskisi myös…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/esitys-tyotehtaviin-liittyva-laiton-uhkaus-virallisen-syytteen-alaiseksi/
11.8.2020 Oikeusuutiset

Ehdotus lausunnolle: sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi

Oikeusministeriössä on valmisteltu rikoslain muutosesitys, jonka mukaan rikoksesta määrättävää rangaistusta voitaisiin koventaa, jos teko johtuu uhrin sukupuolesta. Rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisättäisiin maininta rikoksen tekemisestä uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. Lisäksi oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskeviin säännöksiin lisättäisiin sukupuoleen perustuva vaikutin, kun kyseessä on törkeä kunnianloukkaus tai laiton uhkaus taikka julkinen kehottaminen näihin rikoksiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/ehdotus-lausunnolle-sukupuoli-rangaistuksen-koventamisperusteeksi/
4.4.2019 Oikeusuutiset

KKO: Laiton uhkaus sisältyi virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen

KKO:2019:31 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen Laiton uhkaus Rikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi – Toissijaisuuslauseke Syyttäjä oli vaatinut rangaistusta A:lle virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta sekä kahdesta laittomasta uhkauksesta, kun A oli suusanallisesti uhannut väkivallalla kaupungin lastensuojelutoimessa työskennelleitä kahta sosiaalityöntekijää tai uhannut muuten käyttää väkivaltaa sosiaalityöntekijöiden virkatoimien johdosta. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/kko-laiton-uhkaus-sisaltyi-virkamiehen-vakivaltaiseen-vastustamiseen/
18.2.2015 Oikeusuutiset

OM: Työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeus. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriössä on 9.4.2014 laadittu arviomuistio työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeudesta. Oikeusministeriö pyysi arviomuistiosta lausunnot yhteensä 19 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta Pyydetyistä lausunnoista saapui annettuun määräaikaan mennessä yhteensä 16. Tässä lausuntotiivistelmässä selostetaan arviomuistiosta annettuja lausuntoja. Taustalla on valtioneuvoston 14.6.2012 tekemä periaatepäätös kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, johon on kirjattu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/om-tyotehtavassa-olevaan-henkiloon-kohdistuvan-laittoman-uhkauksen-syyteoikeus-lausuntotiivistelma/
29.8.2014 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös rangaistuksen mittaamisesta törkeistä pahoinpitelyistä

KKO:2014:60 Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Yhteinen rangaistus – Yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen A oli tönäissyt häntä paenneen E:n sillankaiteen yli noin neljä metriä alempana sijainneelle kivetykselle sekä jatkanut tämän jälkeen pahoinpitelyä lyömällä ja potkimalla tiedotonta E:tä päähän ja vartaloon. A oli toisessa tilaisuudessa tönäissyt ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/ennakkopaatos-rangaistuksen-mittaamisesta-torkeista-pahoinpitelyista/
26.6.2013 Oikeusuutiset

Laittoman uhkauksen on tultava uhatun henkilön tietoon

KKO:2013:50 Laiton uhkaus Syyteoikeus Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Sananvapaus A oli kirjoittanut internetin keskustelupalstalle kirjoituksen, joka oli sisältänyt pääministeriin ja valtiovarainministeriin sekä eduskunnassa työskenteleviin henkilöihin kohdistuneita vakavia uhkauksia. Poliisi oli toimittanut kirjoituksen valtioneuvoston ja eduskunnan turvallisuudesta vastanneille henkilöille. Uhkausten kohteet eivät olleet tienneet kirjoituksesta. – Syyttäjällä oli oikeus nostaa syyte…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/laittoman-uhkauksen-on-tultava-uhatun-henkilon-tietoon/