KKO: Laiton uhkaus sisältyi virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen

4.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:31

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen
Laiton uhkaus
Rikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi – Toissijaisuuslauseke

Syyttäjä oli vaatinut rangaistusta
A:lle virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta sekä kahdesta
laittomasta uhkauksesta, kun A oli suusanallisesti uhannut väkivallalla
kaupungin lastensuojelutoimessa työskennelleitä kahta
sosiaalityöntekijää tai uhannut muuten käyttää väkivaltaa
sosiaalityöntekijöiden virkatoimien johdosta. Korkein oikeus katsoi
ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein, että menettely tulee
rikosoikeudellisesti riittävästi arvioiduksi soveltamalla pelkästään
virkamiehen väkivaltaista vastustamista koskevaa säännöstä. Tämän vuoksi
syyte kahdesta laittomasta uhkauksesta hylättiin. (Ään).