Esitys: Työtehtäviin liittyvä laiton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi

20.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että laiton uhkaus säädetään virallisen syytteen alaiseksi, jos se kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi.

Esityksen mukaan syyttäjä saa nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta, jos teko on kohdistunut henkilöön esimerkiksi asiakaspalvelu- tai hallintotehtävissä, terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä, kaupallisessa työssä, opetustehtävissä tai oikeus- ja poliisihallinnossa. Säännös koskisi myös muun muassa tutkijoihin, toimittajiin tai taiteilijoihin kohdistuvaa uhkailua. Merkitystä ei olisi sillä, onko laiton uhkaus tehty uhrin työpaikalla vai esimerkiksi sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa.

Julkisista luottamustehtävistä soveltamisalaan kuuluisivat esimerkiksi kunnanvaltuuston ja -hallituksen, kunnallisen lautakunnan, johtokunnan ja neuvottelukunnan jäsenet, kansanedustajat sekä muut julkiset luottamushenkilöt.

Laiton uhkaus on kyseessä, jos uhkaa toista rikoksella niin, että uhatulla on perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa.
Syyttäjä saa nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta nykyisin lähtökohtaisesti vain, jos  asianomistaja esittää rangaistusvaatimuksen. Syyttäjä saa nostaa syytteen nykyisin myös, jos erittäin tärkeä yleinen etu sitä vaatii.

Myös silloin, kun on kyse virallisen syytteen alaisesta rikoksesta, teon tuleminen tutkintaan edellyttää, että joku ilmoittaa siitä poliisille. Rikoksen voi jo nykyään kuka tahansa, esimerkiksi työnantaja, ilmoittaa poliisille.

Uudistus tehostaisi puuttumista maalittamiseen ja muuhun laittomaan uhkailuun

Laittoman uhkauksen syyteoikeuden laajentaminen parantaisi uhrin asemaa sekä viranomaisten mahdollisuuksia puuttua laittomiin uhkauksiin. Lainmuutos tähdentää sitä, ettei ole hyväksyttävää uhata työtehtävässä tai julkisessa luottamustehtävässä olevaa väkivallalla tai muulla rikoksella. Muutos voi myös osaltaan vähentää julkisessa keskustelussa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa esiintyviä laittomia uhkauksia.

Esitys toteuttaa osaltaan pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitetta puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

Esitys: Työtehtäviin liittyvä laiton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments