Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.12.2021 Oikeusuutiset

Poliisi voi määrätä uuteen ajokokeeseen vain kuljettajan terveydentilaan liittyvien epäilyjen perusteella

KHO:2021:188: Ajo-oikeus – Poliisin haltuun jäänyt ajokortti – Ajokortin terveysvaatimukset – Syy epäillä ajoterveydentilaa ja ajokuntoa – Ajan kuluminen Poliisilaitos oli ajokorttilain 20 §:n 1 momentin nojalla määrännyt A:n suorittamaan ajokokeen hyväksytysti. Poliisilaitoksen päätöksen perustelujen mukaan tarkoituksena oli varmistaa 18.6.1995 lähtien ajokiellossa olleen A:n ajotaidon säilyminen. A:lle vuonna 1995 määrätty…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/poliisi-voi-maarata-uuteen-ajokokeeseen-vain-kuljettajan-terveydentilaan-liittyvien-epailyjen-perusteella/
17.12.2021 Oikeusuutiset

Palveludirektiivi edellytti, että ulkomailla saatu ajo-opetus otetaan huomioon Suomessa

KHO:2021:181 Kuljettajaopetus – Ulkomailla saadun koulutuksen hyväksi lukeminen – Palveluiden vapaa liikkuvuus – Palveludirektiivi – Palvelun tarjonnan rajoitus Liikenne- ja viestintävirasto oli päätöksellään 15.2.2019 hylännyt A:n hakemuksen toisessa unionin jäsenvaltiossa saadun kuljettajaopetuksen hyväksi lukemisesta. Päätöksen perusteluissa oli muun ohella todettu, että 1.7.2018 voimaantulleen viraston määräyksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto ei…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/palveludirektiivi-edellytti-etta-ulkomailla-saatu-ajo-opetus-otetaan-huomioon-suomessa/
27.11.2020 Oikeusuutiset

KHO: Poliisi ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa ajokieltoasiassa

KHO:2020:131 Ajo-oikeus – Ehdollinen ajokielto – Alkolukolla valvottu ajo-oikeus – Koeajan pituus – Viranomaisen harkintavalta – Suhteellisuusperiaate Poliisilaitos oli määrännyt A:n ajokieltoon kuudeksi kuukaudeksi tämän syyllistyttyä törkeään rattijuopumukseen. Ajokielto oli määrätty ehdolliseksi ja koeajan pituudeksi oli määrätty vuosi ja kuusi kuukautta. Ehdollisen ajokiellon ja koeajan aikana A:n oli käytettävä ajoneuvossaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kho-poliisi-ei-ollut-ylittanyt-harkintavaltaansa-ajokieltoasiassa/
19.12.2019 Oikeusuutiset

Yhden kannabissavukkeen polttamisen perusteella poliisi sai edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista ajokorttiluvan terveysedellytyksistä

KHO:2019:165 Ajo-oikeus – Ajokorttiluvan terveysvaatimukset – Lääkärintodistuksen toimittamisvelvollisuus – Huumausaineen käyttörikos – Sakkorangaistus – Kannabissavuke – Suhteellisuusperiaate A oli syyllistynyt huumausaineen käyttörikokseen poltettuaan kannabissavukkeen, ja hänelle oli määrätty tästä teosta sakkorangaistus. Kysymys on huumausaineesta, jonka käyttäminen heikentää kykyä toimia moottoriajoneuvon kuljettajana. Poliisilaitos oli tällä perusteella voinut velvoittaa A:n toimittamaan päihdealaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/yhden-kannabissavukkeen-polttamisen-perusteella-poliisi-sai-edellyttaa-laakarintodistuksen-toimittamista-ajokorttiluvan-terveysedellytyksista/
25.5.2015 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös ajokiellon kestosta

KKO:2015:37 Ajokielto – Valvottu ajo-oikeus A oli käräjäoikeudessa määrätty alkolukolla valvottuun ajo-oikeuteen. Hän oli hovioikeudessa peruuttanut valvottua ajo-oikeutta koskevan pyyntönsä. A:lle ei ollut luovutettu ajokorttilain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua ajokorttia. Väliaikainen ajokielto ei ollut tämän vuoksi päättynyt ennen kuin hovioikeus oli tuomiossaan määrännyt ajokiellon ehdottomana. Hovioikeuden olisi tullut ottaa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/ennakkopaatos-ajokiellon-kestosta/
25.8.2014 Oikeusuutiset

Yle.fi: Rattijuoppo valitsee mieluummin ajokiellon kuin alkolukon

Alkolukko koetaan liian kalliiksi ja pitkäaikaiseksi rangaistukseksi verrattuna ehdottomaan ajokieltoon. Alkolukon hintalappu voi kohota 3 000 euroon ja se on maksettava itse Valvottu ajo-oikeus eli alkolukko yleistyy hiljalleen rattijuopumustuomioissa, mutta valtaosa tuomituista valitsee edelleen mieluummin ehdottoman ajokiellon. Esimerkiksi Meri-Lapissa alkolukkoja on määrätty tänä vuonna jo kaksinkertainen määrä viimevuotiseen verrattuna. Kun…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/yle-fi-rattijuoppo-valitsee-mieluummin-ajokiellon-kuin-alkolukon/
17.6.2014 Oikeusuutiset

Poliisimiehen rikosepäilyn vuoksi tekemästä väliaikaista ajokieltoa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa

KHO:2014:108 Ajo-oikeus – Ajokortti – Väliaikainen ajokielto – Valitusoikeus – Poliisimies – Tutkimatta jättäminen – Hallinto-oikeuden toimivalta Poliisimies oli ajokorttilain 70 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla määrännyt ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottanut ajokortin haltuunsa, kun oli todennäköisiä syitä epäillä ajo-oikeuden haltijan syyllistyneen rikoslain 23 luvun 3 §:n 1…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/poliisimiehen-rikosepailyn-vuoksi-tekemasta-valiaikaista-ajokieltoa-koskevasta-paatoksesta-ei-saa-valittaa/
17.6.2014 Oikeusuutiset

Väliaikainen ajokielto ei ole ne bis in idem -kiellon tarkoittama rangaistus

KHO:2014:107 Ajo-oikeus – Väliaikainen ajokielto – Poliisimies – Poliisilaitos – Poliisi – Valitusoikeus – Ne bis in idem Poliisimies oli määrännyt henkilön väliaikaiseen ajokieltoon epäiltynä syyllistymisestä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Poliisilaitos pysytti poliisimiehen päätöksen. Poliisilaitoksen päätöksestä voitiin valittaa hallintolainkäytön järjestyksessä hallinto-oikeuteen. Poliisin ajokieltoon määräämisessä on kysymys hallinnollisesta turvaamistoimesta. Väliaikainen ajokielto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/valiaikainen-ajokielto-ei-ole-ne-bis-in-idem-kiellon-tarkoittama-rangaistus/
10.10.2013 Oikeusuutiset

Poliisi voi valittaa ajo-oikeusasiassa KHO:een. Hallintolainkäytössä ei tutkita lainvoimaisia rikosasioita.

KHO:2013:161 Viranomaisen valitusoikeus – Poliisilaitos – Ajo-oikeus – Ajokielto – Rikesakko – Syyllisyys Poliisilaitos oli määrännyt ajo-oikeuden haltijan ajokieltoon hänen syyllistyttyään ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyjen tietojen perusteella vuoden aikana kolmeen rikesakkorangaistukseen johtaneeseen tekoon moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan. Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen ajokieltopäätöksen sillä perusteella, että ajo-oikeuden haltija oli osoittanut, ettei hän ollut syyllistynyt yhteen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/poliisi-voi-valittaa-ajo-oikeusasiassa-khoeen-hallintolainkaytossa-ei-tutkita-lainvoimaisia-rikosasioita/
27.2.2013 Oikeusuutiset

Trafi: Alkolukko estänyt jo 12 000 rattijuopumusta – käyttö muokkaa myös asenteita

Kaiken kaikkiaan alkolukko on estänyt yli 40 000 kertaa alkoholia maistelleen (yli 0,2 ‰) kuljettajan pääsyn rattiin Tiedot käyvät ilmi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin alkolukolla valvotun ajo-oikeuden toimivuutta ja vaikuttavuutta reilun neljän vuoden ajalta. Erityisen merkittävää on, että alkolukon käyttö näyttää vaikuttavan myös rattijuopumukseen syyllistyneiden asenteisiin: alkolukkoa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/trafi-alkolukko-estanyt-jo-12-000-rattijuopumusta-kaytto-muokkaa-myos-asenteita/