Poliisi voi valittaa ajo-oikeusasiassa KHO:een. Hallintolainkäytössä ei tutkita lainvoimaisia rikosasioita.

10.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2013:161
Viranomaisen valitusoikeus – Poliisilaitos – Ajo-oikeus – Ajokielto – Rikesakko – Syyllisyys

Poliisilaitos oli määrännyt ajo-oikeuden haltijan ajokieltoon
hänen syyllistyttyään ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyjen tietojen
perusteella vuoden aikana kolmeen rikesakkorangaistukseen johtaneeseen
tekoon moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan. Hallinto-oikeus
kumosi poliisilaitoksen ajokieltopäätöksen sillä perusteella, että
ajo-oikeuden haltija oli osoittanut, ettei hän ollut syyllistynyt yhteen
rikesakkomääräykseen johtaneista teoista. Poliisilaitoksella oli oikeus
valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin
poliisilaitokselle ajokieltoajan määräämistä varten.
Hallintomenettelyssä tai hallintolainkäytön järjestyksessä ei tutkita
ajokiellon määräämisen perusteena olevien lainvoimaisten
rikesakkopäätösten oikeellisuutta. Äänestys 5-3.

9.10.2013/3181 KHO:2013:161

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments