Poliisilla oli oikeus määrätä ajokielto kun poliisi oli saanut lääkäriltä tiedon puuttuvista terveysvaatimuksista

31.8.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:103 Ajo-oikeus – Ajokorttiluvan terveysvaatimukset – Lääkärin ilmoitus ajoterveydestä – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Asian palauttamista koskeva päätös – Palautuspäätöksen valituskelpoisuus

Poliisilaitos oli määrännyt A:n ajokieltoon, koska A ei poliisilaitokselle toimitettujen lääkärien ilmoitusten perusteella enää täyttänyt ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia.

Hallinto-oikeus oli kumonnut poliisilaitoksen päätöksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan poliisilaitoksen päätöksestä, lääkärien ilmoituksista tai asiassa muutoin ei ilmennyt, mikä oli se A:lla todettu vika, sairaus tai vamma, jonka johdosta ajokorttilain mukaiset terveysvaatimukset eivät hänen kohdallaan täyttyneet. Hallinto-oikeuden mukaan poliisin olisi tullut viranomaisen selvittämisvelvollisuuden mukaisesti huolehtia asian riittävästä selvittämisestä sekä tarvittaessa pyytää A:lta tai lääkäreiltä tarkempaa selvitystä terveysvaatimusten täyttymisestä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asian selvittämistä koskevalla prosessuaalisella perusteella tehty hallinto-oikeuden päätös oli valituskelpoinen. Päätös sisälsi A:n ajokieltoon määräämisen edellytysten osalta poliisilaitosta sitovaksi tarkoitetun kannanoton, jonka pohjalta asia oli palautettu uudelleen käsiteltäväksi. Poliisilaitoksen valituslupahakemus ja valitus tutkittiin.

Pääasian osalta korkein hallinto-oikeus totesi, että lähtökohtaisesti poliisin tuli lääkärin ilmoituksen saatuaan määrätä henkilö ajokieltoon. Pelkästään se, että henkilö ilmoitti olevansa lääkärin kanssa eri mieltä omasta terveydentilastaan tai sen lääketieteellisestä arvioinnista, ei merkinnyt, että poliisin olisi tullut hankkia asiasta lisäselvitystä. Ajokorttilain nojalla poliisi ei olisi edes voinut edellyttää lääkärin ilmoittavan henkilön terveydentilasta yksityiskohtaisempia tietoja eikä lääkäri olisi voinut poliisille tehtävässä ilmoituksessa yksilöidä henkilön vikaa, sairautta tai vammaa siten kuin hallinto-oikeus oli todennut.

Hallinto-oikeuden ei olisi tullut mainitsemallaan perusteella kumota poliisilaitoksen päätöstä. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin.

Ks. ja vrt. KHO 2019:17 ja KHO 2019:152

KHO:2022:103

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments