Ajokieltoa ei voitu uuden ajokorttiluvan myöntämisen jälkeen määrätä aiemman ajo-oikeuden raukamiseen johtaneesta syystä

5.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:24 Ajo-oikeus – Ajo-oikeuden haltijan terveysvaatimukset – Poliisin toimivalta ajoterveyden valvonnassa – Aiemmin voimassa olleen ajokorttiluvan aikana vaaditun lääkärintodistuksen merkitys

Poliisi oli vuonna 2014 määrännyt A:n toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon sillä perusteella, että A ei ollut toimittanut vaadittua erikoislääkärin lausuntoa ajoterveydestään päihderiippuvuuden selvittämiseksi. A:n ajo-oikeus oli rauennut vuonna 2019. Hänelle oli vuonna 2022 myönnetty uusi ajokorttilupa.

Poliisilaitos oli päätöksellään määrännyt A:n ajokieltoon, koska hänen aiemman ja jo rauenneen ajo-oikeutensa voimassaoloaikana vaadittua erikoislääkärin lausuntoa ei ollut toimitettu. Poliisilaitos ei ollut muutoksenhakijalle sittemmin myönnettyyn ajokorttilupaan perustuvan ajo-oikeuden voimassa ollessa määrännyt A:ta toimittamaan ajoterveysvaatimusten täyttymistä koskevaa lääkärin tai erikoislääkärin lausuntoa ennen tämän määräämistä ajokieltoon. Poliisilaitoksen ajokieltoon määräämistä koskevat päätökset eivät myöskään olleet perustuneet siihen, että A ei mahdollisen muun hänen terveydentilaansa koskevan selvityksen perusteella olisi enää täyttänyt ajokorttilaissa säädettyjä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä. Kun otettiin huomioon ajokorttilaissa poliisin toimivaltuuksista säädetty, A:ta ei ollut voitu määrätä ajokieltoon sillä perusteella, että hän ei ollut toimittanut aikaisemman ajo-oikeutensa aikana vaadittua lääkärinlausuntoa. Poliisilaitoksen ja hallinto-oikeuden päätökset kumottiin.

KHO:2024:24

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments