KHO: Poliisi ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa ajokieltoasiassa

27.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:131 Ajo-oikeus – Ehdollinen ajokielto – Alkolukolla valvottu ajo-oikeus – Koeajan pituus – Viranomaisen harkintavalta – Suhteellisuusperiaate

Poliisilaitos oli määrännyt A:n ajokieltoon kuudeksi kuukaudeksi tämän syyllistyttyä törkeään rattijuopumukseen. Ajokielto oli määrätty ehdolliseksi ja koeajan pituudeksi oli määrätty vuosi ja kuusi kuukautta. Ehdollisen ajokiellon ja koeajan aikana A:n oli käytettävä ajoneuvossaan alkolukkoa. Ajokiellon kestosta määrättäessä oli otettu huomioon A:n kärsimä väliaikainen ajokielto ja hänen esittämänsä seikat ajo-oikeuden tarpeellisuudesta hänen työnsä kannalta.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko alkolukon käyttämisestä koeaikana A:n yritystoiminnalle aiheuttamat hankaluudet otettava huomioon ajokiellon keston lisäksi myös koeajan laissa säädettyä yhdestä kolmeen vuotta kestävää pituutta määrättäessä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun poliisilaitos oli määrännyt koeajan poliisihallinnon ohjeen mukaisesti siten, että koeajan pituus oli määritelty suhteessa ajokiellon pituuteen ja kun ajokiellon pituudessa oli otettu huomioon ajokiellon vaikutukset A:n toimeentuloon ja välttämättömään liikkumiseen, poliisilaitoksen ei ollut katsottava ylittäneen harkintavaltaansa eikä sen päätös ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen. Poliisilaitoksen päätös ei siten ollut lainvastainen, minkä vuoksi hallinto-oikeuden päätös, jolla se oli lyhentänyt määrättyä koeaikaa noin kolmella kuukaudella, oli tältä osin kumottava ja poliisilaitoksen päätös saatettava voimaan.

KHO:2020:131

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments