Ajokiellossa olevalle oli myönnetty uusi alemman luokan ajokortti – syyte ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta hylättiin

12.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2023:4 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta – Ajokielto – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Poliisi oli asettanut A:n toistaiseksi voimassaolleeseen ajokieltoon terveydellisistä syistä. A oli luovuttanut ajokorttinsa poliisille. Ajokiellosta huolimatta Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) oli myöntänyt A:lle uuden alempaa luokkaa vastaavan ajokortin. Virasto oli ajokortin luovutuskirjeessä kehottanut kortin saajaa luovuttamaan saamansa ajokortti poliisille, mikäli tämä oli ajokiellossa. Saamansa ajokortin poliisille luovuttamisen asemesta A oli hankkinut ajokieltopäätöksessä edellytetyllä tavalla alennetun ajoluokan mukaista ajo-oikeutta puoltavan lääkärinlausunnon. Poliisi oli tämän lausunnon nojalla rekisteröinyt A:n ajo-oikeuden palautetuksi vasta sen jälkeen, kun A:ta oli epäilty kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta ja onko ajokorttilaissa säännelty rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaisesti riittävän selvästi sellaisen ajokortin luovuttamisvelvollisuudesta poliisille, joka ei ole ollut ajo-oikeuden haltijan hallussa silloin, kun ajokielto määrättiin (ks. KKO:2023:11).

Ään.

Ajokorttilain 6 §:n pääsäännön mukaisesti ajo-oikeus alkaa, kun Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä ajokortti luovutetaan. Sellainen Liikenne- ja viestintäviraston tästä lain pääsäännöstä poikkeava ohjeistus, jonka mukaan ajokiellossa olevan olisi luovutettava Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä muutetunkin luokituksen mukainen uusi ajokortti saman tien poliisille, ei perustu lakiin. Se ei siksi voi syyttäjän valituksessaan väittämällä tavalla perustaa A:n rikosvastuuta, vaikka A ei ollut toiminut tämän ohjeistuksen mukaisesti. Tällainen vastuu olisi rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vastaista.

I-SHO:2023:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments