Trafi: Alkolukko estänyt jo 12 000 rattijuopumusta – käyttö muokkaa myös asenteita

27.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kaiken kaikkiaan alkolukko on estänyt yli 40 000 kertaa alkoholia maistelleen (yli 0,2 ‰) kuljettajan pääsyn rattiin

Tiedot käyvät ilmi Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafin tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin
alkolukolla valvotun ajo-oikeuden toimivuutta ja vaikuttavuutta reilun
neljän vuoden ajalta.

Erityisen merkittävää on, että
alkolukon käyttö näyttää vaikuttavan myös rattijuopumukseen
syyllistyneiden asenteisiin: alkolukkoa käyttäneet uusivat muita
kiinnijääneitä harvemmin rattijuopumusrikosta ja lukon käyttö on myös
vähentänyt henkilön alkoholin kulutusta kokonaisuudessaan.

Alkolukkoa käyttäneistä kolmannes jättää lukon autoonsa

Tutkimuksessa havaittiin alkolukkojen toimivan tarkoituksenmukaisella
tavalla rattijuopumusten ennaltaehkäisyssä ja ne näyttävät vaikuttavan
myös valvonta-ajan päätyttyä. Kolmannes alkolukkoajo-oikeuden
kuljettajista kertoi jättäneensä tai aikovansa jättää lukon
vapaaehtoiseen käyttöön valvonta-ajan jälkeen.

Kolme viidestä vastaajasta kertoi alkolukon vaikuttaneen alkoholin
käyttöönsä. Suurimmalla osalla alkoholin käyttö väheni, osa jopa lopetti
juomisen kokonaan.

Alkolukkoajokortillisilla oli rattijuopumuksen uusijoiden osuus
neljän vuoden ajalta pienempi kuin rattijuopumuksesta kiinni jääneillä
yleensä.

Alkolukolla valvotun ajo-oikeuden prosessia kehitettävä

Suomessa otettiin heinäkuussa 2008 käyttöön alkolukolla valvottu
ajo-oikeus. Rattijuopumuksesta epäilty henkilö voi valita valvotun
ajo-oikeuden ajokiellon sijaan. Alkolukko on ajonestolaite, joka estää
ajoneuvon käynnistämisen, jos litrassa kuljettajan uloshengitysilmaa on
vähintään 0,10 milligrammaa alkoholia. Tämä pitoisuus vastaa noin 0,2
promillea verestä mitattuna.

Alkolukolla valvotun ajo-oikeusprosessin toimivuudessa havaittiin
kuitenkin useita epäkohtia. Niiden poistaminen on tärkeää, jotta
alkolukot ja niiden käytön myönteiset liikenneturvallisuusvaikutukset
voisivat yleistyä.

Tutkimuksen kehitysehdotuksiin sisältyy mm. alkolukoista purettavien
käyttötietojen hyödyntäminen sekä poliisin lupahallinnossa että
päihderiippuvuuden arvioinnissa ja hoidossa. Lisäksi suositusten mukaan
tulisi parantaa viranomaisten välistä tiedonkulkua ja
yksityiskohtaisemmin ohjeistaa sekä alkolukkojen käyttäjiä että
prosessin eri osapuolia.

Valvottua ajo-oikeutta laajennettava

Tutkimuksen tulokset tukevat valvotun ajo-oikeuden
laajentamistavoitteita ja erityisesti rattijuopumuksen
ehkäisytavoitteita. Valvotun ajo-oikeuden laajentamista on esitetty
aikaisemmin mm. liikenne- ja viestintäministeriön alkolukkotyöryhmän
mietinnössä ja valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen
turvallisuuden parantamisesta.

Alkolukolla valvotun ajo-oikeuden toimivuus ja vaikuttavuus
-tutkimuksen on tehnyt Ramboll Finland Oy. Tutkimuksessa toteutettiin
kysely kaikille (1569) valvotussa ajo-oikeudessa mukana olleille
kuljettajille. Heidän ajo-oikeus- ja liikennerikkomustietonsa ja
alkolukoista puretut käyttötiedot analysoitiin. Lisäksi prosessin
toimivuutta arvioitiin haastattelemalla asiantuntijalääkäriä ja
toteuttamalla kyselyt poliisilaitoksille, käräjäoikeuksille ja
alkolukkojen maahantuojille.

Tutkimus on julkaistu kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilla www.trafi.fi/julkaisut2013.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments