Poliisi voi määrätä uuteen ajokokeeseen vain kuljettajan terveydentilaan liittyvien epäilyjen perusteella

21.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:188: Ajo-oikeus – Poliisin haltuun jäänyt ajokortti – Ajokortin terveysvaatimukset – Syy epäillä ajoterveydentilaa ja ajokuntoa – Ajan kuluminen

Poliisilaitos oli ajokorttilain 20 §:n 1 momentin nojalla määrännyt A:n suorittamaan ajokokeen hyväksytysti. Poliisilaitoksen päätöksen perustelujen mukaan tarkoituksena oli varmistaa 18.6.1995 lähtien ajokiellossa olleen A:n ajotaidon säilyminen.

A:lle vuonna 1995 määrätty väliaikainen ajokielto oli päättynyt vuonna 1997. Hänen ajo-oikeutensa ei kuitenkaan ollut alkanut tämän jälkeen uudelleen, koska hänen ajokorttiaan ei ollut palautettu hänelle. Asiassa ei ollut tullut esiin A:n ajokykyyn vaikuttavaa epäilyä hänen terveydentilastaan. Tähän nähden ja kun otettiin huomioon, että ajokorttilain 20 §:n 1 momentissa säädettiin ajoterveydentilan ja ajokunnon valvonnasta, poliisilaitos ei ollut sanotun säännöksen nojalla voinut määrätä A:ta ajokokeeseen hänen ajotaitonsa säilyttämisen varmistamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset ja palautti asian poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Kts. myös KHO 2019:165

KHO:2021:188

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments