Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.1.2017 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje”

Dnro 66/2016 Lausuntopyyntönne: 23.12.2016 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ”VARAINSIIRTOVEROTUKSEN YHTENÄISTÄMISOHJE” Pääkaupunkiseudun verotoimisto on pyytänyt lausuntopyynnössään 23.12.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje” (ohjeen päivitys vuodelle 2017). Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja toteaa, että varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeen päivittäminen on erityisesti varainsiirtoverolakiin tehdyt, vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudistukset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-varainsiirtoverotuksen-yhtenaistamisohje/
23.12.2016 Oikeusuutiset

Korvausvelka oli vanhentunut ennen vahingon havaitsemista

KKO:2016:98 Vahingonkorvaus Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen Asunto-osakeyhtiö K oli vuonna 1992 korottanut ja päällystänyt tontillaan pysäköintialueen. Sen asfalttipinta oli jäänyt viereisen asunto-osakeyhtiö M:n rakennuksen sokkelin ja seinäelementin saumapinnan yläpuolelle asfaltin ja seinän liittymäkohdassa. Rakennuksessa oli havaittu syyskuussa 2012 kosteusvaurio, jonka perusteella M oli esittänyt K:lle korvausvaatimuksen 25.10.2012. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/korvausvelka-oli-vanhentunut-ennen-vahingon-havaitsemista/
20.12.2016 Oikeusuutiset

Vanhentumisväite oli ratkaistu väärin, asia palautettiin hovioikeuteen

KKO:2016:91 Oikeudenkäyntimenettely – Tuomion perusteleminen – Jutun palauttaminen Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen Hovioikeus oli perustanut ratkaisunsa osinkosaatavien vanhentumista koskevassa asiassa riidattomana pitämäänsä seikkaan, vaikka se oli riitainen ja vaikka pelkästään sen perusteella kysymystä saatavien vanhentumisesta ei voitu arvioida. Lisäksi hovioikeus oli jättänyt lausumatta vanhentumiskysymyksen arvioinnin kannalta merkityksellisistä seikoista. Menettelyvirheiden…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/vanhentumisvaite-oli-ratkaistu-vaarin-asia-palautettiin-hovioikeuteen/
5.11.2016 Oikeusuutiset

Vanhentuneen, mutta sitä ennen ulosmittaukseen johtaneen saatavan ulosmittaus peruutettiin velkajärjestelyn vuoksi

VaaHO:2016:8 Ulosottokaari Ulosmittaus Ulosottovalitus Yksityishenkilön velkajärjestely Velan vanhentuminen Julkisen saatavan vanhentuminen A:lle on 20.1.2016 annetulla lainvoimaisella päätöksellä vahvistettu yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (velkajärjestelylaki) tarkoitettu maksuohjelma. Sen vuoksi Satakunnan ulosottovirasto on 3.2.2016 tekemällään päätöksellä velkajärjestelylain 40 §:n nojalla peruuttanut A:n vuoden 2008 jäännösveron toista erää koskevan ulosmittauksen, joka on kohdistunut A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/vanhentuneen-mutta-sita-ennen-ulosmittaukseen-johtaneen-saatavan-ulosmittaus-peruutettiin-velkajarjestelyn-vuoksi/
24.8.2016 Oikeusuutiset

Velkaa koskeva tiedustelu ulosottovirastosta ei ollut vanhentumisen katkaiseva velan tunnustamistoimi

KKO:2016:50 Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen – Vapaamuotoinen katkaisutoimi Siirtymäsäännös Velallinen oli ulosottoasian vireilläolon päättymisen jälkeen saanut ulosottovirastosta pyynnöstään tiedon siitä, mistä hänen veloistaan virasto oli antanut tiedot luottotietoyhtiölle. Velallisen menettelyn, joka ei ollut kohdistunut velkojaan, ei katsottu merkinneen velan vanhentumisesta annetun lain (VanhL) 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/velkaa-koskeva-tiedustelu-ulosottovirastosta-ei-ollut-vanhentumisen-katkaiseva-velan-tunnustamistoimi/
3.5.2016 Oikeusuutiset

Vahingonkorvausvaatimus EU-oikeuden vastaisesta auton alv:sta (elv) ei ollut vanhentunut

KKO:2016:28 Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus A oli vuonna 2003 tuonut Suomeen käytetyn henkilöauton, josta oli 7.4.2004 annetulla autoveropäätöksellä määrätty maksettavaksi autoveron lisäksi autoverolle kannettua arvonlisäveroa (elv). A vaati 17.3.2011 valtiolta vahingonkorvausta katsoen, että valtio oli perimällä kyseistä veroa rikkonut Euroopan unionin oikeutta.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/vahingonkorvausvaatimus-eu-oikeuden-vastaisesta-auton-alvsta-elv-ei-ollut-vanhentunut/
1.3.2016 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös erityisen vanhentumisajan alkuhetkestä puukartelliasiassa

KKO:2016:11 Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus – Vahingonkorvaus – Vanhentuminen Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen A oli myynyt raakapuuta yritys X:lle vuosina 1997 – 2004. Markkinaoikeus oli 3.12.2009 antamassaan päätöksessä katsonut, että X ja yritykset Y ja Z olivat yhdessä mainittuina vuosina tietoja vaihtamalla ja raakapuun ostomarkkinat jakamalla menetelleet kilpailunrajoituksista annetun…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/ennakkopaatos-erityisen-vanhentumisajan-alkuhetkesta-puukartelliasiassa/
12.6.2015 Oikeusuutiset

KKO hylkäsi syytteet yritysvakoilusta ja yrityssalaisuuden rikkomisesta

KKO:2015:42 Yritysvakoilu Yrityssalaisuuden rikkominen Rikoksen yritys Syyte – Syytesidonnaisuus – Syytteen tarkistaminen Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentuminen Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen tuomitsemisen estävä vanhentuminen A oli kopioinut työnantajansa X Oy:n yrityssalaisuuksia sisältäneitä tietokantoja ja tiedostoja sekä perustanut tämän jälkeen kilpailevan yhtiön Y Oy:n. A ei ollut kuitenkaan käyttänyt tai ilmaissut kopioituja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/kko-hylkasi-syytteet-yritysvakoilusta-ja-yrityssalaisuuden-rikkomisesta/
22.5.2015 Oikeusuutiset

Puukartelliasiassa valituslupa kolmelle metsäyhtiölle

Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan Metsäliitto Osuuskunnalle, Stora Enso Oyj:lle ja UPM-Kymmene Oyj:lle raakapuukartelliasian korvauskanteiden vanhentumiseen liittyvässä asiassa. Helsingin käräjäoikeus oli maaliskuussa 2014 hylännyt metsänomistajan edellä mainittuja metsäyhtiöitä vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen. Hylkäämisen perusteena oli kanneoikeuden vanhentuminen. Helsingin hovioikeuden saman vuoden marraskuussa antaman ratkaisun mukaan vahingonkorvausvaatimukset eivät olleet vanhentuneita, mihin perustuen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/puukartelliasiassa-valituslupa-kolmelle-metsayhtiolle/
8.4.2015 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä velan vanhentumisesta ja todistustaakasta sen tapahtumisesta

Kahden perintäkirjeen lähettäminen käänsi todistustaakan niiden vastaanotosta velalliselle, yhden kirjeen lähettäminen ei. KKO:2015:29 Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen – Vapaamuotoinen katkaisutoimi Todistustaakka Velkoja oli lähettänyt 2.2. ja 23.3.2011 tavallisina kirjelähetyksinä perintäkirjeet velalliselle tämän samaan asunto-osoitteeseen. Kumpaakaan kirjettä ei ollut palautettu velkojalle. Velallinen kiisti saaneensa kumpaakaan kirjettä. Kun velallinen ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/kaksi-ennakkopaatosta-velan-vanhentumisesta-ja-todistustaakasta-sen-tapahtumisesta/