Korkein oikeus korvausvelan varhaisen vanhentumisen kannalla

26.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:3

Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen

M Oy vaati W Oy:ltä
vahingonkorvausta sillä perusteella, että M Oy:n omistaman kiinteistön
valmiiksi neuvoteltu kauppa oli jäänyt toteutumatta, koska W Oy oli
oikeudettomasti pitänyt hallussaan kiinteistöön kohdistuvia
panttikirjoja. Tämän vuoksi kyseinen kiinteistö oli jouduttu myymään
käypää alemmasta hinnasta. M Oy:n W Oy:tä vastaan ajaman
täytäntöönpanoriitakanteen johdosta annetulla tuomiolla oli myöhemmin
vahvistettu, ettei W Oy:llä ollut panttioikeutta kiinteistöön. M Oy
katsoi, että vahingonkorvaussaatavan vanhentumisaika oli alkanut kulua
vasta, kun mainittu tuomio oli tullut lainvoimaiseksi.

Korkein
oikeus katsoi, että korvausvelan vanhentuminen oli alkanut, kun M Oy oli
saanut tiedon väittämästään vahingosta ja sen syntymiseen johtaneesta W
Oy:n menettelystä sekä niistä täytäntöönpanoriitakanteen perusteeksi
esitetyistä seikoista, joiden vuoksi W Oy:llä ei ollut panttioikeutta
kiinteistöön. Vanhentumisajan alkamisen kannalta merkitystä ei ollut
sillä, että kysymystä panttioikeuden olemassaolosta ei ollut vielä
täytäntöönpanoriidassa ratkaistu.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments