Ennakkopäätös saatavan vanhentumisesta

28.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:15

Velan vanhentuminen
Oikeudenkäyntimenettely – Muutoksenhaku – Prosessinjohto

Kiinteistönkaupassa oli sovittu
ostajan vastaavan kustannuksista, joita aiheutui teiden rakentamisesta
kiinteistölle. Kaupan jälkeen myyjä oli tilannut teiden rakentamistyöt
ja maksanut niistä aiheutuneet kustannukset. Myyjän ostajaan kohdistaman
sanottujen kustannusten korvaamista koskevan vaatimuksen
vanhentumisajan alkaminen määräytyi velan vanhentumisesta annetun lain 6
§:n nojalla.

Kysymys myös myyjän oikeudesta vedota Korkeimmassa
oikeudessa toissijaiseen kanneperusteeseen, johon se ei ollut vedonnut
vastatessaan valitukseen hovioikeudessa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments